Trang Thơ Dân Chúa

" Xin vâng" Cứu chuộc thế trần: Lc1, 26-38

 

"XIN VÂNG" CỨU CHUỘC THẾ TRẦN: Lc 1, 26-38

 

NÀY   đây tôi phận nữ nhi
LÀ    người bé nhỏ có gì dâng Cha
TÔI   là Trinh Nữ Maria
TỚ    hèn ngụ tại Nagiarét nầy
CHÚA   thương ban phúc tràn đầy 

TRỜI  ban Đấng Thánh xuống đây ngự cùng 


XIN   vâng! ơn Chúa cửu trùng
VÂNG  trong ân sủng lạ lùng vô song
ĐÓN   chào Chúa ngự vào lòng

NHẬN  ơn Thiên Tử vào trong thế trần

NHƯ   Thiên Thần báo... phân vân

LỜI   "xin vâng" cũng muôn phần hy sinh

TRUYỀN ơn cứu thế lặng thinh

BAN   cho nhân loại, một mình gẫm suy...

XIN   "vâng" bất khả phân ly

 

VÂNG  là chấp nhận cùng đi đến cùng

CHẤP  chi đau khổ bão bùng

NHẬN  cùng con Chúa bước chung một đường 

GIAN  nan khó nhọc khôn lường

TRUÂN chuyên khắp nẻo tha phương bão bùng       

XIN   cùng chấp nhận trinh trung

 

VÂNG  theo Thánh Ý có cùng Giuse

MỘT   người "công chính" biết nghe

TIẾNG Thiên Thần bảo hãy xe duyên cùng         

CHUYỂN ngay ý định não nùng

LUÂN  phiên chăm sóc trinh trung bạn đời    

THẾ   nhân mang nặng ơn người

TRẦN  gian chờ đón Con Trời Giáng Sinh.

 

Trầm Hương thơ 20.12.2013

Khách truy cập

Hôm nay:3640
Hôm qua:11898
Tuần này:52899
Tháng này77008
Số Lượt Truy Cập:25311296
Số khách đang Online 342