Trang Thơ Dân Chúa

Ôi cường quốc...!- Thằng bần...!

ÔI CƯỜNG QUỐC ...! - THẰNG BẦN...!

 

ÔI CƯỜNG QUỐC ...!

Cường quốc sao mà kiết thế ha

Xưng hùng, xưng bá rõ ba hoa

Láng giềng thảm họa, chia như cợt

Lân quốc tai ương, trợ tựa đùa

Ngụy biện rằng dân không muốn giúp

Xảo ngôn bởi họ cứ ăn thua

Anh nào ngu dại theo hầu chúng

Há họng, phơi xương chết chắc là … !

 

CAO BỒI GIÀ

HỌA THẰNG BẦN...!

 

Lớn xác mà bần tiện qúa ha

To mồm nổ lắm rõ trung hoa 

Người quen gặp nạn nhìn vô cảm

Giả lạ làm ngơ ngó phớt qua

Thế giới chê bai loài đểu cáng

Năm châu bỉ mặt, giả mang qùa

Nước Phi cấm phắt! không cho đến

Ngộ- nị... lòi ra, bịp với lòa... !

 

LÃNG TỬ MỤC ĐỒNG

Khách truy cập

Hôm nay:3728
Hôm qua:11898
Tuần này:52987
Tháng này77096
Số Lượt Truy Cập:25311384
Số khách đang Online 471