Trang Thơ Dân Chúa

Trăng cuội

TRĂNG CUỘI

 

Trung thu sáng tỏ dịu hiền

Xa quê đã mấy thập niên xứ người

Quê người trăng rõ vẻ tươi

Quê ta trăng khóc đười ươi lại cười 

Cuội ơi, sao hết tình người

Hằng nga "xuất khẩu" bán đời nuôi em

Tương lai thơ dại lấm lem

Múa lân vận nước ai đem giặc vào? 

 

Trầm Hương Thơ 19.08.2013

đêm rằm trung thu