Trang Thơ Dân Chúa

Con xin là máng cỏ

CON XIN LÀ MÁNG CỎ

 

Chiếc máng cỏ trong chuồng nuôi gia súc,
Cà vòng đời gắn bó với bầy chiên,
Lòng thảnh thơi trong thân phận nghèo hèn,
Bỗng phút chốc trở thành ngai THIÊN CHÚA.

Ôi phép lạ thật vô cùng cao cả,
Con VUA TRỜI khi giáng hạ trần gian,
Đã không màng nơi gác tía cung vàng,
Nhưng lại chọn chốn nghèo hèn hantg đá!

Chúa GIÊ SU ơi lòng con đây nhỏ bé,
Phận đớn hèn như máng cỏ chuồng chiên,
Xin giúp con luôn biết sống "ngoan hiền",
Để CHÚA ngự vào lòng trong THÁNH THỂ.

Nguyễn-Công-Khanh
(khathuongphuc)

Tác giả:  Nguyễn-Công-Khanh