Hà Nội băm sáu phố phường có từ bao giờ

HÀ NỘI băm sáu phố phường có từ bao giờ

Nói tới Thăng Long, Kinh đô thời xưa hay Hà Nội, Thủ đô ngày nay, người Việt không quên câu nói "Hà Nội Băm Sáu…