Sơn Tinh Thủy Tinh

VS08 011) Hùng Vương thứ 18 có người con gái rất đẹp tên là Mỵ Nương. Ngày ngày công chúa Mỵ Nương thường ra chơi ở lầu Thủy tạ, để vừa ngắm cảnh nước, mây, vừa ngâm thơ, đọc sách. Chim, bướm, hoa, lá đều là bạn thân của nàng công chúa ngây thơ và duyên dáng...

1) King Hùng vương 18 had a beautiful daughter whom he named Mỵ nương. Princess Mỵ nương often spent her time reciting poetry, reading the classics or watching the clouds reflected in the water from the palace balcony built in the middle of a lake. The birds, the butterflies and the flowers were the best friends of the charming princess.

VS08 022) Tin Hùng Vương kén chồng cho công chúa Mỵ Nương vừa được loan ra thì thanh niên ở khắp mọi nơi trong nước đều hân hoan mong ước được tuyển làm phò mã. Một hôm có một tráng sĩ từ biển Đông (tức là Thủy Tinh) cưỡi thuyền rồng tới kinh đô để xin cưới công chúa.

2) From the capital came an announcement that the king will select a husband for Princess Mỵ Nương. Every young man in the country wished to win the heart of the beautiful princess. One day, from the sea came a young man (who was Thủy Tinh) riding on a dragon shaped boat to ask for the princess' hand.

VS08 033) Cùng lúc đó lại có một văn nhân (tức Sơn Tinh) ở núi Tản Viên, ngồi trên lưng ngựa bạch, đến xin cưới Mỵ Nương về làm vợ. Cả hai người đã tới kinh đô cùng một lúc và cùng được dẫn vào triều để làm lễ ra mắt Hùng Vương.

3) Almost at the same time, there was a young man named Sơn Tinh from Tản Viên mountain. Riding on a white horse, he came to the capital to ask to marry Mỵ Nương. Both Sơn Tinh and Thủy Tinh arrived to the capital at the same time and were taken to the royal court to meet the king.

VS08 044) Vào tới sân rồng, cả hai người cùng chắp tay vái chào Hùng Vương. Rồi Sơn Tinh cũng như Thủy Tinh đều xin được tuyển làm phò mã. Cứ trông bề ngoài, thì Sơn Tinh là một văn nhân phong nhã, đẹp trai. Còn Thủy Tinh lại là một tráng sĩ hiên ngang, dũng mãnh khác thường...

4) At the royal court, the two young men bowed to the king. Then they both asked to marry the princess. Sơn tinh was a refined and handsome young man while Thủy tinh was a ruggedly strong looking youth.

VS08 055) Hùng Vương rất phân vân, chưa biết chọn ai? Nhà vua liền cho họp các quan văn võ trong triều lại để hỏi ý kiến. Mọi người đều nhận thấy rằng cả hai thanh niên, Sơn Tinh và Thủy Tinh, mỗi người có một vẻ riêng, đều rất xứng đáng với ngôi phò mã. Sau đó các quan bàn với nhau là: nên để cho cả hai chàng này cùng phô bày tài nghệ riêng của mình ra xem sao.

5) Since they were both fine young men, King Hùng could not decide which one to choose for the princess. The king wanted the opinions of his mandarins. But they, too, found that both Sơn Tinh and Thủy Tinh were perfect for the princess, they could not decide either. The mandarins concluded that the two suitors should take part in a competition.

VS08 066) Sau khi hội ý với mọi người, quan Tể Tướng liền tâu vua xin ra lệnh cho Sơn Tinh và Thủy Tinh phải tới trước sân rồng để thi tài. Ai có khả năng gì đặc biệt thì hãy phô diễn ra cho vua, hoàng hậu, công chúa và văn võ bá quan cùng xem. Như vậy, việc tuyển lựa sẽ công bằng và dễ dàng hơn.

6) The Court minister asked King Hùng to allow the two young men to compete in the royal courtyard. They were ordered to show the king, the queen, the princess and the court their special talent. This would make the selection fair and easier.

VS08 077) Sơn Tinh tiến lên trước. Chàng lấy bút mực viết ngay lên giấy một bài thơ ca ngợi công đức của các vị vua Hùng đã dựng ra nước Văn Lang và khiến cho nước giàu, dân mạnh. Sau đó chàng cất cao giọng lên để ngâm lại toàn thể bài thơ, nghe vừa thanh tao, vừa hùng tráng.

7) Sơn Tinh stepped forward. With a brush dipped in black ink, he quickly composed a poem praising the Hùng kings, founders of Văn Lang, who had made the country strong and the people prosperous. Then he recited the poem in his deep, strong voice.

8) Thủy Tinh cũng xách cung ra, lắp tên vào, nhằm đàn hồng nhạn đang bay, bắn luôn ba phát. Tức thì ba con chim bị trúng tên, rớt xuống giữa sân, mà con chim nào cũng bị mũi tên xuyên qua hai mắt. Tài làm thơ cũng như tài bắn cung của hai người lại càng làm cho Hùng Vương khó quyết định! Sau cùng, nhà vua đành phải hẹn rằng: "Ngày mai, ai đem lễ vật tới sớm nhất, thì sẽ cưới được công chúa".

8) In his turn, quicker than a wink, Thủy Tinh shot three arrows at a wild geese flock flying overhead. Three birds fell to the ground, each with an arrow pierced through the eyes. His marksmanship and Sơn Tinh's beautiful poem made it even more difficult for the king to decide. So the king told them whoever came first the following day with his betrothal (wedding) gifts would marry the princess.

VS08 099) Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã cưỡi voi trắng từ núi Tản Viên tới thẳng kinh đô. Theo sau là quân lính của Sơn Tinh gồm có: hổ, báo, hươu, nai, trâu, bò, tê giác v.v... Chúng vác cờ, đeo gươm, khiêng các lễ vật đến để dâng lên vua Hùng và xin cưới công chúa Mỵ Nương.

9) The following day, at daybreak, Sơn Tinh was the first to reach the capital on the back of a white elephant from Tản Viên mountain. He was accompanied by hundreds of tigers, leopards, antelopes, buffaloes, bulls and rhinoceros carrying flags, arms and the wedding gifts for the king and the princess.

VS08 1010) Vâng theo lời hứa của vua cha, Mỵ Nương đã ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng tiếp đón vị phò mã nào mang sính lễ tới trước nhất. Khi Sơn Tinh tới, công chúa liền cùng chàng vào lạy tạ vua cha và hoàng hậu để rồi xin phép được theo chồng về núi Tản Viên.

10) At the court, Mỵ Nương was ready. She was dressed in her most beautiful clothes, waiting for her future husband. When Sơn Tinh arrived, she and he came to bid farewell to the king and the queen and asked permission to leave for the Tản Viên mountain, Sơn Tinh's home.

VS08 1111) Trước khi rời cung điện, xa vua cha cùng hoàng hậu, cũng như nhiều thiếu nữ khác, Mỵ Nương không khỏi bùi ngùi, xúc động. Nàng thấy buồn vui lẫn lộn, nên bưng mặt khóc. Hoàng hậu lựa lời khuyên dỗ con và dặn nàng phải làm tròn bổn phận của một người vợ sau này.

11) Like other young women, Mỵ Nương was moved to tears as she bade farewell to her parents. Feeling sad and happy at the same time, she cried. The queen comforted her and told her to try her best to be a good wife to Sơn Tinh.

VS08 1212) Khi Sơn Tinh đã rước dâu ra về rồi thì Thủy Tinh mới cùng đoàn tùy tùng ào ào kéo tới. Đứng trên thuyền rồng, Thủy Tinh thúc giục cho các loài thủy tộc như: cá voi, cá mập, tôm, cua, rùa, ốc... khiêng đồ sính lễ đến để xin cưới công chúa Mỵ nương... Tiếc thay! Lúc đó mọi việc đã quá trễ mất rồi!

12) After Sơn Tinh and Mỵ Nương had gone, Thủy Tinh now arrived. Standing on his dragon shaped boat, Thủy Tinh led his company of sea creatures, among them were whales, sharks, crabs, lobsters and tortoises carrying his presents for the imperial family. But it was already too late!

VS08 1313) Giận lắm! Thủy Tinh xua quân đuổi theo. Chàng làm phép cho mưa tuôn, gió thổi, sấm chớp đùng đùng rồi lại dâng nước lên cao để đòi lại Mỵ Nương. Nhưng nước càng dâng lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi cao lên bấy nhiêu. Rốt cuộc thấy không thắng nổi, Thủy Tinh đành rút quân về biển.

13) Thủy Tinh became mad with anger, he ordered his army of sea creatures to chase after Sơn Tinh. He struck down with storms and thunders and raised the water in the river in an effort to win back Princess Mỵ Nương. But as the water rose, Sơn Tinh raised the mountain even higher and faster. Finally, Thủy Tinh lost the battle and had to return to the sea.

VS08 1414) Từ đó trở đi, hàng năm ở miền Bắc Việt Nam thường có những vụ nước sông lên cao làm cho ruộng đồng dễ bị ngập lụt. Dân chúng phải cùng nhau đắp đê ở ven sông để đề phòng lụt. Người ta cho rằng nước sông lên cao là vì Thủy Tinh vẫn còn nhớ mối thù xưa, nên mỗi năm lại muốn đánh nhau với Sơn Tinh một lần, mặc cho dân chúng sống ở vùng đồng bằng bị khổ sở vì nạn lụt...

14) From then on, every year around June or July, the rivers in North Vietnam would threaten to flood the low lands. People have to build dikes to stop the flood. It is believed that Thủy Tinh is still angry and wants to take revenge on Sơn Tinh one more time despite the misery inflicted upon the people living in the delta.

Khách truy cập

Hôm nay:4112
Hôm qua:13792
Tuần này:61273
Tháng này28836
Số Lượt Truy Cập:42800148
Số khách đang Online 366