04/07 Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết

04/07 Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết

Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Hs 2, 16. 17c-18. 21-22

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: “Này…

02/07 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ

02/07  Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ

Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn 

BÀI ĐỌC I: Am 9, 11-15

"Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ".

Trích sách…

30/06 Tội con được tha rồi

30/06 Tội con được tha rồi

Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Am 7, 10-17

“Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, một vị…

28/06 Sao các con nhát sợ?

28/06 Sao các con nhát sợ?

Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Am 3, 1-8; 4, 11-12

“Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hãy…

27/06 Con hãy theo Ta

27/06 Con hãy theo Ta

Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Am 2, 6-10. 13-16

“Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Đây Chúa phán: “Vì…

26/06 Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

26/06 Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21

“Êlisê đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng…

25/06 Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

25/06 Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Trinh Maria

BÀI ĐỌC I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19

"Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên…

Khách truy cập

Hôm nay:10547
Hôm qua:30239
Tuần này:10547
Tháng này88622
Số Lượt Truy Cập:36780643
Số khách đang Online 176