21/01 Ngày Sabbat làm ra vì loài người

21/01 Ngày Sabbat làm ra vì loài người

Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13

“Samuel xức dầu cho Đavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”.

Trích…

20/01 Tân lang còn ở với họ

20/01 Tân lang còn ở với họ

Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23

“Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”.

Trích sách Samuel…

17/01 Con Người có quyền tha tội dưới đất

17/01 Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a

“Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các…

16/01 Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

16/01 Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11

“Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những…

15/01 Ngài chữa nhiều người đau ốm

15/01 Ngài chữa nhiều người đau ốm

Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 1-10. 19-20

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong…

13/01 Anh em hãy ăn năn sám hối

13/01 Anh em hãy ăn năn sám hối

Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 1-8

“Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”.

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất.

Khi…

Khách truy cập

Hôm nay: 295

Hôm qua: 4418

Số Lượt Truy Cập: 23701137

Currently are 248 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions