22/10 Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

22/10 Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 1-10

“Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”.

Trích thư Thánh…

21/10 Con Người đến để ban mạng sống Mình

21/10 Con Người đến để ban mạng sống Mình

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên…

20/10 Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào

20/10 Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào

Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 15-23

“Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông…

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thánh Luca

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a

“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ…

17/10 Khốn cho các ngươi

17/10 Khốn cho các ngươi

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gl 5, 18-25

“Những ai thuộc về Đức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”.

Trích…

16/10 Hãy bố thí

16/10 Hãy bố thí

Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gl 4, 31b – 5, 6 (Hl 5, 1-6)

“Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi…

15/10 Điềm lạ của tiên tri Giona

15/10 Điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gl 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

“Chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ…

Khách truy cập

Hôm nay: 4237

Hôm qua: 5926

Số Lượt Truy Cập: 20099889

Currently are 75 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions