17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên…

12/10 Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch

12/10 Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch

Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 16-25

“Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô…

11/10 Điềm lạ của tiên tri Giona

11/10 Điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 1-7

“Nhờ Đức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân…

09/10 Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

09/10 Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Ge 3, 12-21 (Hr 4, 12-21)

“Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Đây…

08/10 Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong

08/10 Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong

Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2

“Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế,…

Khách truy cập

Hôm nay:10376
Hôm qua:15282
Tuần này:106167
Tháng này289982
Số Lượt Truy Cập:32014347
Số khách đang Online 613