30/07 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?

30/07 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

“Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là…

27/07 Dụ ngôn cỏ lùng

27/07 Dụ ngôn cỏ lùng

Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

“Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê hạ…

25/07 Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn

25/07 Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 42-44

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có…

24/07 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

24/07 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8

“Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày…

22/07 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

22/07 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh nữ Maria Mađalêna

BÀI ĐỌC I: Dc 3, 1-4a

“Tôi đã gặp người tôi yêu”.

Trích sách Diễm Ca.

Suốt đêm trên giường ngủ, tôi…

21/07 Nó sinh hoa kết quả gấp trăm

21/07 Nó sinh hoa kết quả gấp trăm

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 1-5. 9-15

“Ta sẽ cho mưa bánh từ trời rơi xuống”.

Trích sách Xuất Hành.

Con cái Israel rời bỏ Êlim…

Khách truy cập

Hôm nay:3564
Hôm qua:20169
Tuần này:88770
Tháng này600552
Số Lượt Truy Cập:30736677
Số khách đang Online 265