01/08 Mọi người đều ăn no

01/08 Mọi người đều ăn no

Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 28, 1-17

“Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh, anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối”.

Trích sách Tiên…

31/07 Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

31/07 Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23

“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.

Trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng:…

30/07 Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan

30/07 Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan

Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 26, 11-16. 24

“Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong…

29/07 Maria đã chọn phần tốt nhất

29/07 Maria đã chọn phần tốt nhất

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Mácta

BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9

“Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi Gioakim, con của Giosia…

28/07 Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ

28/07 Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 1-6

“Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”.

Trích…

27/07 Nước trời giống như kho tàng

27/07 Nước trời giống như kho tàng

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 15, 10. 16-21

“Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”.…

26/07 Mùa gặt là ngày tận thế

26/07 Mùa gặt là ngày tận thế

Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 14, 17-22

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước
giữa Ngài và chúng con”.

Trích sách Tiên…

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15

“Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu”.

Trích thư…

24707 Các ngươi hãy xin thì sẽ được

24707 Các ngươi hãy xin thì sẽ được

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32

“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán:…

Khách truy cập

Hôm nay:10132
Hôm qua:19277
Tuần này:85610
Tháng này214072
Số Lượt Truy Cập:37510266
Số khách đang Online 165