02/08 Mọi người đều ăn no

02/08 Mọi người đều ăn no

Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 55, 1-3

“Hãy đến mua lúa mà ăn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát…

01/08 Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan

01/08 Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan

Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thánh Anphongso, GM

“Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các…

31/07 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?

31/07 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9

“Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Khi Gioakim, con của Giosia vua…

30/07 Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ

30/07 Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 1-6

"Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy".

Trích…

29/07 Maria đã chọn phần tốt nhất

29/07 Maria đã chọn phần tốt nhất

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thánh Mácta

BÀI ĐỌC I: Gr 15, 10. 16-21

“Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước…

28/07 Dụ ngôn cỏ lùng

28/07 Dụ ngôn cỏ lùng

Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 14, 17-22

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con”.

Trích sách…

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15

“Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu”.

Trích thư…

Khách truy cập

Hôm nay:568
Hôm qua:7110
Tuần này:31628
Tháng này150649
Số Lượt Truy Cập:25689159
Số khách đang Online 603