12/10 Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch

12/10 Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch

Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 16-25

“Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô…

11/10 Điềm lạ của tiên tri Giona

11/10 Điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 1-7

“Nhờ Đức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân…

09/10 Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

09/10 Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Ge 3, 12-21 (Hr 4, 12-21)

“Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Đây…

08/10 Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong

08/10 Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong

Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2

“Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế,…

07/10 Các con hãy xin thì sẽ được

07/10 Các con hãy xin thì sẽ được

Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Bài đọc I: CV 1, 12-14

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở…

06/10 Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

06/10 Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Gn 4, 1-11

“Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?”…

05/10 Martha rước Người vào nhà mình

05/10 Martha rước Người vào nhà mình

Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy…

Khách truy cập

Hôm nay:3624
Hôm qua:23371
Tuần này:124263
Tháng này366466
Số Lượt Truy Cập:33703883
Số khách đang Online 754