24/03 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta

24/03 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 7, 23-28

“Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán:…

23/03 Ai giữ và dạy người ta giữ

23/03 Ai giữ và dạy người ta giữ

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1. 5-9

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.…

22/03 Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con

22/03 Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đn 3, 25. 34-43

“Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.…

21/03 Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành

21/03 Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 1-15a

“Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà…

20/03 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

20/03 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm C

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-8a. 13-15

“Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên…

19/03 Em con đã chết nay sống lại

19/03 Em con đã chết nay sống lại

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

THÁNH GIUSE, BẠN THANH KHIẾT ĐỨC MARIA

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Đavít, tổ…

18/03 Đứa con thừa tự kia rồi

18/03 Đứa con thừa tự kia rồi

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

“Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó”.

Trích sách…

17/03 Con đã được sự lành

17/03 Con đã được sự lành

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-10

“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri…

16/03 Họ đã lên án tử cho Người

16/03 Họ đã lên án tử cho Người

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 18, 18-20

“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến…

15/03 Họ nói mà không làm

15/03 Họ nói mà không làm

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 1, 10. 16-20

“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các Thủ…

Khách truy cập

Hôm nay:12505
Hôm qua:22897
Tuần này:114878
Tháng này35402
Số Lượt Truy Cập:36727423
Số khách đang Online 588