14/03 Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

14/03 Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đn 9, 4b-10

“Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa…

12/03 Các ngươi hãy nên trọn lành

12/03 Các ngươi hãy nên trọn lành

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 16-19

“Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê đã nói với…

11/03 Hãy đi làm hoà với người anh em

11/03 Hãy đi làm hoà với người anh em

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 21-28

“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”…

10/03 Ai xin thì sẽ nhận được

10/03 Ai xin thì sẽ nhận được

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Est 14, 1. 3-5. 12-14 (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t)

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách…

09/03 Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào

09/03 Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi…

08/03 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

08/03 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11

“Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời…

07/03 Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta

07/03 Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói…

06/03 Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa

06/03 Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm C

BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 4-10

“Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư…

05/03 Ta không đến kêu mời người công chính

05/03 Ta không đến kêu mời người công chính

Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 58, 9b-14

“Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán:…

Khách truy cập

Hôm nay:13600
Hôm qua:22897
Tuần này:115973
Tháng này36497
Số Lượt Truy Cập:36728518
Số khách đang Online 387