04/10 Ai là anh em của tôi?

04/10 Ai là anh em của tôi?

Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Phanxicô Assisi

BÀI ĐỌC I: Gl 6, 14-18

“Nhờ cây Thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế…

03/10 Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp

03/10 Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-24

“Cả hai nên một thân thể”.

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở một mình…

02/10 Hãy chúc tụng Chúa đi

02/10 Hãy chúc tụng Chúa đi

Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thiên Thần Bản Mệnh

BÀI ĐỌC I: Br 4, 5-12. 27-29

“Đấng đã giáng hoạ trên các con, chính Người sẽ đem lại cho các con…

28/09 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

28/09 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23

“Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa các đạo binh phán:…

25/09 Con Người sẽ phải bị nộp

25/09 Con Người sẽ phải bị nộp

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a (Hr 5-9a. 14-15a)

“Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước…

24/09 Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa

24/09 Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9)

“Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh…

Khách truy cập

Hôm nay:4280
Hôm qua:23371
Tuần này:124919
Tháng này367122
Số Lượt Truy Cập:33704539
Số khách đang Online 497