23/09 Ông này là ai?

23/09 Ông này là ai?

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.…

21/09 Hãy theo Ta

21/09 Hãy theo Ta

Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13

“Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.…

20/09 Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại

20/09 Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại

Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6

“Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều…

19/09 Con Người sẽ bị nộp

19/09 Con Người sẽ bị nộp

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan.

(Những kẻ gian ác…

18/09 Hạt rơi trong đất tốt

18/09 Hạt rơi trong đất tốt

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 13-16

“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại đến”.

Trích thư thứ nhất…

17/09 Họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

17/09 Họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12

“Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Trích thư thứ nhất của…

16/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

16/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16

“Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình…

15/09 Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà

15/09 Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Đức Mẹ Sầu Bi

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16

“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh…

14/09 Con Người phải bị treo lên

14/09 Con Người phải bị treo lên

Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách…

Khách truy cập

Hôm nay:11094
Hôm qua:23371
Tuần này:131733
Tháng này373936
Số Lượt Truy Cập:33711353
Số khách đang Online 374