17/09 Họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

17/09 Họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12

“Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Trích thư thứ nhất của…

16/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

16/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16

“Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình…

15/09 Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà

15/09 Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Đức Mẹ Sầu Bi

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16

“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh…

14/09 Con Người phải bị treo lên

14/09 Con Người phải bị treo lên

Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách…

13/09 Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy

13/09 Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy

Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 2, 1-8

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ”.

Trích thư thứ nhất…

12/09 Thầy là Đấng Kitô

12/09 Thầy là Đấng Kitô

Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 50, 5-9a

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà…

11/09 Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu

11/09 Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu

Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 15-17

“Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi”.

Trích thư thứ nhất của…

10/09 Người mù có thể dẫn người mù được chăng?

10/09 Người mù có thể dẫn người mù được chăng?

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 1-2. 12-14

“Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”.

Khởi đầu…

09/09 Các con hãy yêu kẻ thù

09/09 Các con hãy yêu kẻ thù

Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cl 3, 12-17

“Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông…

08/09 Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

08/09 Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)

“Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”.

Trích sách Tiên…

Khách truy cập

Hôm nay:7899
Hôm qua:14784
Tuần này:58219
Tháng này435897
Số Lượt Truy Cập:33773314
Số khách đang Online 390