25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm chẵn

Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".

Trích thư thứ…

24/07 Các ngươi hãy xin thì sẽ được

24/07 Các ngươi hãy xin thì sẽ được

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32

"Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán:…

22/07 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

22/07 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Maria Mađalêna

BÀI ĐỌC I: Gr 3, 14-17

"Ta sẽ ban cho các ngươi chủ chăn theo như ý Ta; và mọi dân tộc sẽ quy…

20/07 Nó sinh hoa kết quả gấp trăm

20/07 Nó sinh hoa kết quả gấp trăm

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 1. 4-10

"Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc".

Khởi đầu sách Tiên tri Giêrêmia.

Lời của Giêrêmia,…

Khách truy cập

Hôm nay:320
Hôm qua:11898
Tuần này:49579
Tháng này73688
Số Lượt Truy Cập:25307976
Số khách đang Online 221