29/05 Tất cả đều ăn no nê

29/05 Tất cả đều ăn no nê

Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên Năm C

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20

"Ông mang bánh và rượu tới".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy,…

28/05 Ông lấy quyền nào làm sự đó?

28/05 Ông lấy quyền nào làm sự đó?

Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gđ 17, 20b-25

"Thiên Chúa có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh toàn trước thiên nhan…

26/05 Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

26/05 Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 2, 2-5. 9-12

"Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện…

Khách truy cập

Hôm nay:8405
Hôm qua:12589
Tuần này:8405
Tháng này120505
Số Lượt Truy Cập:25354793
Số khách đang Online 571