19/7 Họ như đàn chiên không người chăn

19/7 Họ như đàn chiên không người chăn

Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 1-6

"Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn".

Trích sách…

17/7 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

17/7 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Xh 11, 10 - 12, 14

"Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt…

16/7 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

16/7 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20

"Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em".

Trích sách Xuất Hành.

ĐKhi nghe…

12/7 Người bắt đầu sai các ông đi

12/7 Người bắt đầu sai các ông đi

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Am 7, 12-15

"Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta".

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế…

Khách truy cập

Hôm nay: 7920

Hôm qua: 5548

Số Lượt Truy Cập: 23006117

Currently are 222 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions