08/03 Tức khắc người ấy được lành bệnh

08/03 Tức khắc người ấy được lành bệnh

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-9. 12

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả…

07/03 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

07/03 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Is 65, 17-21

"Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa…

06/03 Em con đã chết nay sống lại

06/03 Em con đã chết nay sống lại

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C

BÀI ĐỌC I: Gs 5, 9a. 10-12

"Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua".

Trích sách Giosuê.

Trong những ngày ấy, Chúa…

05/03 Người thu thuế ra về được khỏi tội

05/03 Người thu thuế ra về được khỏi tội

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Hs 6, 1b-6

"Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ".

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ ban…

03/03 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta

03/03 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay 

BÀI ĐỌC I: Gr 7, 23-28

"Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán: Ta truyền…

Khách truy cập

Hôm nay:151
Hôm qua:8494
Tuần này:8645
Tháng này120745
Số Lượt Truy Cập:25355033
Số khách đang Online 301