29/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

29/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Pl 1, 18b-26

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

27/10 Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây

27/10 Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây

Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 6, 10-20

“Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông…

25/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

25/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 5, 21-33

“Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

24/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

24/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 32 – 5, 8

“Anh em hãy sống trong tình thương như Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

23/10 Người thu thuế ra về được khỏi tội

23/10 Người thu thuế ra về được khỏi tội

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18)

“Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”.

Trích sách Huấn…

22/10 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

22/10 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 7-16

“Đức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

Khách truy cập

Hôm nay:27580
Hôm qua:23238
Tuần này:50818
Tháng này492574
Số Lượt Truy Cập:41640505
Số khách đang Online 309