19/04 Tôi và Cha Tôi là một

19/04 Tôi và Cha Tôi là một

Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26

"Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vì…

18/04 Ta là cửa chuồng chiên

18/04 Ta là cửa chuồng chiên

Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18

"Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống".

Trích sách Tông đồ Công…

17/04 Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời

17/04 Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 14. 43-52

"Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy,…

14/04 Ta là bánh từ trời xuống

14/04 Ta là bánh từ trời xuống

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 26-40

"Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy,…

Khách truy cập

Hôm nay:11009
Hôm qua:12097
Tuần này:33366
Tháng này312763
Số Lượt Truy Cập:26195766
Số khách đang Online 302