17/7 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

17/7 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Xh 11, 10 - 12, 14

"Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt…

16/7 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

16/7 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20

"Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em".

Trích sách Xuất Hành.

ĐKhi nghe…

12/7 Người bắt đầu sai các ông đi

12/7 Người bắt đầu sai các ông đi

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Am 7, 12-15

"Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta".

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế…

08/7 Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

08/7 Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

"Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, vì chúng ta đã phạm đến em chúng…

Khách truy cập

Hôm nay: 4266

Hôm qua: 27281

Số Lượt Truy Cập: 23741012

Currently are 88 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions