04/11 - Yêu thương là chu toàn trọn cả luật

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 31 Thường Niên 2015.

Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.


BÀI ÐỌC I: Rm 13, 8-10

"Yêu thương là chu toàn trọn cả luật".

Bài trích thư…

02/11- "Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 31 Thường Niên 2015.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ Nhất

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 3-9

"Chúng ta phải sống đời sống mới".

Bài…

26/10 - Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17

"Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha".

Trích thư…

Khách truy cập

Hôm nay:570
Hôm qua:11898
Tuần này:49829
Tháng này73938
Số Lượt Truy Cập:25308226
Số khách đang Online 236