09/6 Các con là sự sáng thế gian

09/6 Các con là sự sáng thế gian

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 18-22

"Đức Giêsu không phải vừa 'Có' lại vừa 'Không', nhưng nơi Người chỉ 'Có' mà thôi".

Trích thư thứ…

08/6 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

08/6 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 1-7

"Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian…

07/6 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

07/6 Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm B

Mình Máu Chúa

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8

"Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những…

06/6 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

06/6 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20

"Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa".

Trích…

Khách truy cập

Hôm nay: 3911

Hôm qua: 6481

Số Lượt Truy Cập: 24264027

Currently are 279 guests and no members online