10/8 Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó

10/8 Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó

Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm B

Lễ Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-10

"Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng".

Trích thư thứ hai của…

09/8 Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống

09/8 Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống

Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm B

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8

"Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ…

06/8 Đây là Con Ta yêu dấu

06/8 Đây là Con Ta yêu dấu

Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm B

Lễ Hiển Dung B

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14

"Áo Người trắng như tuyết".

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt…

05/8 Này bà, bà có lòng mạnh tin

05/8 Này bà, bà có lòng mạnh tin

Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35

"Đất ngon lành họ đã không thèm" (Tv 77, 24)

Trích sách Dân Số.…

Khách truy cập

Hôm nay:8989
Hôm qua:10505
Tuần này:8989
Tháng này288386
Số Lượt Truy Cập:26171389
Số khách đang Online 367