30/11 Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

30/11 Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm C

Thánh Anrê Tông đồ

BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18

"Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô".

Trích thư…

29/11 Giờ cứu rỗi các con đã gần đến

29/11 Giờ cứu rỗi các con đã gần đến

Chúa Nhật Mùa Vọng I Năm C

BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây lời Chúa phán: Đã đến…

Khách truy cập

Hôm nay:5683
Hôm qua:31406
Tuần này:86715
Tháng này237570
Số Lượt Truy Cập:27610158
Số khách đang Online 300