25/7 Các con sẽ uống chén của Ta

25/7 Các con sẽ uống chén của Ta

Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm B

Lễ Kính THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".

Trích thư…

22/7 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

22/7 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm B

Maria Mađalêna

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 1-5. 9-15

"Ta sẽ cho mưa bánh từ trời rơi xuống".

Trích sách Xuất Hành.

Con cái Israel rời…

19/7 Họ như đàn chiên không người chăn

19/7 Họ như đàn chiên không người chăn

Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 1-6

"Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn".

Trích sách…

17/7 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

17/7 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Xh 11, 10 - 12, 14

"Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt…

Khách truy cập

Hôm nay:4164
Hôm qua:12097
Tuần này:26521
Tháng này305918
Số Lượt Truy Cập:26188921
Số khách đang Online 216