17/3 Tức khắc người ấy được lành bệnh

17/3 Tức khắc người ấy được lành bệnh

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-9. 12

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả…

16/3 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

16/3 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 65, 17-21

"Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa…

14/3 Người thu thuế ra về được khỏi tội

14/3 Người thu thuế ra về được khỏi tội

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: Hs 6, 1b-6

"Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ".

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ,…

12/3 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta

12/3 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 7, 23-28

"Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán:…

Khách truy cập

Hôm nay:14475
Hôm qua:16858
Tuần này:107752
Tháng này473946
Số Lượt Truy Cập:35995910
Số khách đang Online 542