03/11 Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con

03/11 Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con

Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Martino De Porres

BÀI ĐỌC I: Rm 13, 8-10

“Yêu thương là chu toàn trọn cả luật”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín…

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

CÁC THÁNH NAM NỮ

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ…

31/10 Trong các giới răn điều nào trọng nhất?

31/10 Trong các giới răn điều nào trọng nhất?

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6

“Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Ông Môsê…

30/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

30/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

“Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi,…

27/10 Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp

27/10 Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 26-30

“Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

26/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

26/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 18-25

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

Khách truy cập

Hôm nay:3577
Hôm qua:12755
Tuần này:3577
Tháng này77510
Số Lượt Truy Cập:32828285
Số khách đang Online 373