21/10 Thầy không đến để đem bình an

21/10 Thầy không đến để đem bình an

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 19-23

“Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a

“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”.

Trích thư thứ hai…

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên…

12/10 Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch

12/10 Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch

Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 16-25

“Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô…

Khách truy cập

Hôm nay:4336
Hôm qua:13498
Tuần này:17834
Tháng này505269
Số Lượt Truy Cập:32740954
Số khách đang Online 262