13/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

13/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 19-21

“Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia xuống…

12/06 Chớ ngoại tình

12/06 Chớ ngoại tình

Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-16

“Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những…

09/06 Các con là sự sáng thế gian

09/06 Các con là sự sáng thế gian

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 7-16

“Vò bột không cạn và bình dầu không giảm như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán”.

Trích…

08/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

08/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 1-6

“Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày…

07/06 Con Một Thiên Chúa

07/06 Con Một Thiên Chúa

Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Ba Ngôi

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9

“Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày…

06/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

06/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 1-8

“Con hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm. Phần cha, cha đã già yếu và Chúa sẽ trao…

05/06 Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?

05/06 Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?

Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên Năm chẵn

St. Boniface, GM Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 3, 10-17

“Kẻ sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ”.

Trích thư…

Khách truy cập

Hôm nay:398
Hôm qua:7110
Tuần này:31458
Tháng này150479
Số Lượt Truy Cập:25688989
Số khách đang Online 655