28/09 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

28/09 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23

“Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa các đạo binh phán:…

25/09 Con Người sẽ phải bị nộp

25/09 Con Người sẽ phải bị nộp

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a (Hr 5-9a. 14-15a)

“Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước…

24/09 Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa

24/09 Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9)

“Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh…

23/09 Ông này là ai?

23/09 Ông này là ai?

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.…

21/09 Hãy theo Ta

21/09 Hãy theo Ta

Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13

“Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.…

Khách truy cập

Hôm nay:4061
Hôm qua:13498
Tuần này:17559
Tháng này504994
Số Lượt Truy Cập:32740679
Số khách đang Online 517