17/01 Ngày Sabbat làm ra vì loài người

17/01 Ngày Sabbat làm ra vì loài người

Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 6, 10-20

“Chúng ta có một niềm tin đặt trước mặt như chiếc neo chắc chắn và bền vững”.

Trích thư gửi…

16/01 Tân lang còn ở với họ

16/01 Tân lang còn ở với họ

Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 1-10

“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu”.

Trích thư gửi tín…

14/01 Hãy theo Ta

14/01 Hãy theo Ta

Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 12-16

“Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh…

13/01 Con Người có quyền tha tội dưới đất

13/01 Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11

“Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em…

11/01 Ngài chữa nhiều người đau ốm

11/01 Ngài chữa nhiều người đau ốm

Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18

“Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng…

09/01 Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người

09/01 Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người

Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri…

Khách truy cập

Hôm nay:26601
Hôm qua:23238
Tuần này:49839
Tháng này491595
Số Lượt Truy Cập:41639526
Số khách đang Online 535