20/09 Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại

20/09 Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại

Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6

“Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều…

19/09 Con Người sẽ bị nộp

19/09 Con Người sẽ bị nộp

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan.

(Những kẻ gian ác…

18/09 Hạt rơi trong đất tốt

18/09 Hạt rơi trong đất tốt

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 13-16

“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại đến”.

Trích thư thứ nhất…

17/09 Họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

17/09 Họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12

“Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Trích thư thứ nhất của…

16/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

16/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 4, 12-16

“Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình…

15/09 Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà

15/09 Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà

Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Đức Mẹ Sầu Bi

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16

“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.

Trích thư thứ nhất của Thánh…

14/09 Con Người phải bị treo lên

14/09 Con Người phải bị treo lên

Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách…

13/09 Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy

13/09 Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy

Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 2, 1-8

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ”.

Trích thư thứ nhất…

12/09 Thầy là Đấng Kitô

12/09 Thầy là Đấng Kitô

Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 50, 5-9a

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà…

11/09 Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu

11/09 Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu

Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 15-17

“Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi”.

Trích thư thứ nhất của…

Khách truy cập

Hôm nay:3990
Hôm qua:13498
Tuần này:17488
Tháng này504923
Số Lượt Truy Cập:32740608
Số khách đang Online 382