10/09 Người mù có thể dẫn người mù được chăng?

10/09 Người mù có thể dẫn người mù được chăng?

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 1-2. 12-14

“Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót”.

Khởi đầu…

09/09 Các con hãy yêu kẻ thù

09/09 Các con hãy yêu kẻ thù

Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cl 3, 12-17

“Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông…

08/09 Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

08/09 Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)

“Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”.

Trích sách Tiên…

07/09 Suốt đêm, Người cầu nguyện

07/09 Suốt đêm, Người cầu nguyện

Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cl 2, 6-15

“Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em”.…

06/09 Cứu sống hay là giết chết?

06/09 Cứu sống hay là giết chết?

Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 24 – 2, 3

“Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu…

01/09 Ông là Con Thiên Chúa

01/09 Ông là Con Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 1-8

“Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ”.

Khởi đầu bức thư của…

Khách truy cập

Hôm nay:5429
Hôm qua:13498
Tuần này:18927
Tháng này506362
Số Lượt Truy Cập:32742047
Số khách đang Online 264