31/08 Ta đã được sai đến

31/08 Ta đã được sai đến

Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 1-9

“Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,…

30/08 Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa

30/08 Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 2, 10b-16

“Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người…

29/08 Xin đầu Gio-an Tẩy Giả

29/08 Xin đầu Gio-an Tẩy Giả

Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 2, 1-5

“Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô…

28/08 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

28/08 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C

Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29)

“Con hãy hạ mình, thì con sẽ…

27/08 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

27/08 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thánh nữ Mônica

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 26-31

“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.

Trích thư thứ nhất…

26/08 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

26/08 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 17-25

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người…

25/08 Các con hãy sẵn sàng

25/08 Các con hãy sẵn sàng

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 1-9

“Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô…

23/08 Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù

23/08 Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù

Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 2 Tx 2, 1-3a. 13-16 (Hl 1-3a, 14-17)

“Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”.

Trích thư thứ…

Khách truy cập

Hôm nay:4136
Hôm qua:21125
Tuần này:42956
Tháng này519152
Số Lượt Truy Cập:39539072
Số khách đang Online 344