30/08 Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình

30/08 Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình

Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 13-17

“Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”.

Trích thư thứ…

29/08 Dân này kính Ta ngoài môi miệng

29/08 Dân này kính Ta ngoài môi miệng

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Đệ Nhị…

28/08 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

28/08 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Augustinô

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11 (Hl 9-12)

“Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”.

Trích…

27/08 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

27/08 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Monica

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8

“Đây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”.

Trích…

26/08 Các con hãy sẵn sàng

26/08 Các con hãy sẵn sàng

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 3, 7-13

“Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”.

Trích thư thứ nhất…

24/08 Hãy đến mà xem

24/08 Hãy đến mà xem

Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Batôlômêô, Tông Đồ

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14

“Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”.

Trích sách…

22/08 Thầy mới có những lời ban sự sống

22/08 Thầy mới có những lời ban sự sống

Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm B

Maria Nữ Vương

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.

Trích…

Khách truy cập

Hôm nay:5362
Hôm qua:13498
Tuần này:18860
Tháng này506295
Số Lượt Truy Cập:32741980
Số khách đang Online 455