21/02 Lạy Thầy, tôi tin

21/02 Lạy Thầy, tôi tin

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gc 3, 13-18

“Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh…

20/02 Các con hãy yêu kẻ thù

20/02 Các con hãy yêu kẻ thù

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”.

Trích sách Samuel…

19/02 Người biến hình trước mặt các ông

19/02 Người biến hình trước mặt các ông

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gc 3, 1-10

“Không ai có thể kiềm chế được cái lưỡi”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến,…

18/02 Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

18/02 Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gc 2, 14-24. 26

“Cũng như xác không hồn là xác chết, thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”.…

17/02 Thầy là Đấng Kitô

17/02 Thầy là Đấng Kitô

Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gc 2, 1-9

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo đó sao? Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó”.

Trích…

15/02 Các con hãy ý tứ giữ mình

15/02 Các con hãy ý tứ giữ mình

Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gc 1, 12-18

“Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Phúc cho kẻ chịu thử thách,…

14/02 Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?

14/02 Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?

Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gc 1, 1-11

“Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và…

13/02 Phúc cho những kẻ nghèo khó

13/02 Phúc cho những kẻ nghèo khó

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8

“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên…

12/02 Họ ăn no nê

12/02 Họ ăn no nê

Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34

“Giêroboam đúc hai con bò vàng”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy,…

Khách truy cập

Hôm nay:8028
Hôm qua:21375
Tuần này:108344
Tháng này352612
Số Lượt Truy Cập:35874576
Số khách đang Online 435