09/11 - Hôm nay nhà nầy được ơn cứu độ

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 32 Thường Niên 2015.

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.


BÀI ĐỌC I: Is. 56,1.6-7

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbát, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện, Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 83,3.4.5-6a và 8a.12

Đáp: Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người. (Kh. 21,3b)

1) Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh.

2) Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh. Ôi Đại vương là Thiên Chúa của tôi.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa; họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa tôi nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái.

4) Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Tôi ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa tôi hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân.

ALLELUIA: Ez 37,27

All. All. - Chúa phán: “Nhà Tạm Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta”. - All.

PHÚC ÂM: Lc. 19,1-10

“Hôm nay nhà nầy được ơn cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêô, ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêô hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi!”. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêô đứng lên thưa cùng Chúa rằng : “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng : “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Đó là lời Chúa.

 

Khách truy cập

Hôm nay:8392
Hôm qua:12589
Tuần này:8392
Tháng này120492
Số Lượt Truy Cập:25354780
Số khách đang Online 554