Ngày 04/01 Thánh Elizabeth Ann Seton (1774 - 1821)

Ngày 04/01 Thánh Elizabeth Ann Seton (1774 - 1821)

Thánh Elizabeth Ann Seton
(1774 - 1821)

Mẹ Seton là một trong những rường cột của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Ngài sáng lập tu hội đầu tiên dành cho phụ nữ Hoa Kỳ, Dòng…

Ngày 03/01 Thánh Grêgôry ở Nazianzus (329 – 390)

Ngày 03/01 Thánh Grêgôry ở Nazianzus (329 – 390)

Thánh Grêgôry ở Nazianzus (329 – 390)

Ðức Kitô không hứa hẹn loại thanh bình mà chúng ta muốn được hưởng — không có khó khăn, không có chống đối, không có đau khổ. Cách…

Ngày 02/01 Thánh Basil Cả (329 - 379)

Ngày 02/01 Thánh Basil Cả (329 - 379)

Thánh Basil Cả
(329 - 379)

Thánh Basil đang là một thầy giáo nổi tiếng thì ngài quyết định theo đuổi đời sống tu trì nghèo hèn của Phúc Âm. Sau khi tìm hiểu các phương…

Ngày 01/01 Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ngày 01/01 Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh. Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong…

Ngày 31/12 Thánh SILVESTRÔ I Giáo Hoàng (+335)

Ngày 31/12 Thánh SILVESTRÔ I  Giáo Hoàng (+335)

Thánh SILVESTRÔ I

Giáo Hoàng (+335)

Thánh Silvestrô kế vị Thánh Miltiades làm giáo hoàng năm 314, sau khi Constantinô đã trả lại tự do cho Kitô giáo bằng sắc lệnh Milanô ít lâu. Có…

Ngày 30/12 Thánh Anysia (c. 304)

Ngày 30/12 Thánh Anysia  (c. 304)

Thánh Anysia (c. 304)

Anysia là một tín hữu Kitô và sau khi cha mẹ ngài từ trần, ngài đã dùng tài sản để giúp đỡ người nghèo... và chịu tử đạo vì danh Chúa Kitô.…

Ngày 29/12 Thánh Tôma Becket (1118 - 1170)

Ngày 29/12 Thánh Tôma Becket (1118 - 1170)

Thánh Tôma Becket
(1118 - 1170)

Là một người kiên quyết dù có đôi lúc giao động, nhưng sau đó biết rằng không thể hòa giải với tội lỗi, ngài trở nên một giáo sĩ hăng…

Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài tử đạo

Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài tử đạo

Ngày 28 tháng Mười Hai
Các Thánh Anh Hài Tử đạo
(Thế kỷ I)

Mấy trăm năm trước Chúa Ki-tô ra đời, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã viết: “Người ta nghe có tiếng khóc ở Ra-ma, tiếng…

Ngày 27/12 Thánh Gioan Tông Ðồ

Ngày 27/12 Thánh Gioan Tông Ðồ

Thánh Gioan Tông Ðồ

Chính Thiên Chúa là người mời gọi, và nhân loại đáp lời. Trong Phúc Âm, lời mời gọi ông Gioan và ông Giacôbê (James), người anh của ông, được bắt đầu…

Ngày 26/12 Thánh Stephanô, Tử Đạo Tiên Khởi

Ngày 26/12 Thánh Stephanô, Tử Đạo Tiên Khởi

Ngày 26-12: Thánh STÊPHANÔ

Khách truy cập

Hôm nay:7435
Hôm qua:11194
Tuần này:61725
Tháng này206387
Số Lượt Truy Cập:28825197
Số khách đang Online 324