Ngày 01/6 Thánh Justin Tử Ðạo (c. 165)

Ngày 01/6 Thánh Justin Tử Ðạo  (c. 165)

 

Thánh Justin Tử Ðạo (c. 165) 

Thánh Justin là một giáo dân và triết gia Kitô Giáo đầu tiên đã có những sáng tác vĩ đại bảo vệ đức tin Kitô Giáo. Nhờ các văn…

Ngày 31/5 Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

Ngày 31/5 Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

Cũng như mọi lễ khác về Ðức Maria, lễ này có liên hệ chặt chẽ với Ðức Giêsu và công trình cứu chuộc của Người.

Lược sử

Đây là…

Ngày 30/5 Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII (1020-1085)

Ngày 30/5 Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII  (1020-1085)

Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII (1020-1085)

Ðức Grêgôriô đã tái khẳng định sự hiệp nhất của toàn thể Giáo Hội dựa trên Ðức Kitô và được diễn đạt qua Ðức Giám Mục Rôma, đấng kế vị…

Ngày 29/5 Thánh Maria Anna "de Paredes" (1618 -- 1645)

Ngày 29/5 Thánh Maria Anna

Thánh Maria Anna "de Paredes" (1618 -- 1645)

Sự hy sinh hãm mình của Thánh Maria Anna đã giúp ngài nhậy cảm hơn với nhu cầu của tha nhân, và can đảm hơn khi phục vụ…

Ngày 28/5 Thánh Germain (496 - 576)

Ngày 28/5 Thánh Germain  (496 - 576)

Thánh Germain (496 - 576)

Thánh Germain là một đan viện trưởng với đặc tính thương người nghèo và chia sẻ của cải cho họ...

Lược sử

Thánh Germain là một đan viện trưởng với đặc…

Ngày 27/5 Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Ngày 27/5 Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Thánh Augustine đáng được gọi là "Tông Ðồ của Anh Quốc", thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại giáo; du nhập các…

Ngày 26-05: Thánh Philipphe Nêrô Linh Mục (1515 - 1595)

Ngày 26-05: Thánh Philipphe Nêrô  Linh Mục (1515 - 1595)

Ngày 26-05: THÁNH PHILIPPHÊ NÊRÔ

Linh Mục (1515 - 1595)

Thánh Philipphê Nêrô sinh năm 1515 tạo Florence. Bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nhưng Philipphê có một bà Dì nhất mực yêu thương.…

Ngày 25/5 Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 -- 1865)

Ngày 25/5 Thánh Mađalêna Sôphi Barat  (1779 -- 1865)

Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 -- 1865) 

Năm 1800, thánh Mađalêna Barat cùng với ba phụ nữ khác thiết lập Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, một tu hội giáo dục, phát triển trên toàn nước…

Ngày 24/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 -- 1607)

Ngày 24/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi  (1566 -- 1607)

Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 -- 1607) 

Thánh Maria Mađalêna Pazzi khám phá ra ơn cứu độ trong sự đau khổ. Khi đi tu, ngài ao ước chịu đau khổ vì Ðức Kitô trong suốt cuộc…

Ngày 23/5 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764)

Ngày 23/5 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764)

Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764) 

Thánh nhân nổi danh là vị tông đồ của những người bị ruồng bỏ, những phụ nữ vô gia cư, những người ờ nhà thương và nhà tù.

Lược…

Khách truy cập

Hôm nay:7709
Hôm qua:8418
Tuần này:61279
Tháng này266575
Số Lượt Truy Cập:26149578
Số khách đang Online 293