Thánh Phanxicô Sales (1567-1622)

Francis SalesThánh Phanxicô Sales (1567-1622)

Lược sử

Cha của Phanxicô dự định cho chàng là một luật sư để có thể thế chỗ ông trong nghị viện tỉnh Savoy nước Pháp. Vì lý do đó Phanxicô được gửi đến Padua để học luật. Sau khi đậu bằng tiến sĩ, chàng trở về nhà, và đúng lúc ấy, chàng ngỏ ý muốn đi tu làm linh mục. Dĩ nhiên, cha mẹ chàng chống đối kịch liệt, và phải mất một thời gian khá lâu sau khi Phanxicô kiên trì thuyết phục thì ông bà mới đồng ý. Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Phanxicô được bầu làm giáo trưởng của Địa Phận Geneva, sau này nơi đó là trung tâm phát xuất tà thuyết Calvin. Ngài được sai đi để hoán cải những người theo tà thuyết này, nhất là ở quận lỵ Chablais. Qua lời giảng và qua việc phân phát những tài liệu nhỏ do ngài viết để giải thích giáo lý thật của Công Giáo, ngài rất thành công.
Khi 35 tuổi, ngài là Giám Mục của Geneva. Trong khi điều hành giáo phận, ngài tiếp tục rao giảng, nghe xưng tội và dạy giáo lý cho trẻ em. Sự nhân từ của ngài đã đưa được nhiều linh hồn về với Chúa. Ngài thực hành câu châm ngôn của chính ngài là: "Một muỗng mật ong thì thu hút nhiều ruồi hơn một thùng dấm."

Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng của ngài là "Khởi Đầu Đời Sống Đạo Đức" và "Luận Án về Tình Yêu Thiên Chúa", ngài còn viết nhiều cuốn sách nhỏ và rất nhiều bài báo. Vì những văn bản này mà ngài được đặt làm quan thầy của báo giới Công Giáo. Văn bản của ngài, đầy dẫy những nét nhân hậu, nhắm đến người giáo dân. Ngài muốn họ hiểu là họ cũng được mời gọi để trở nên thánh. Như ngài viết trong cuốn "Khởi Đầu Đời Sống Đạo Đức": "Đó là điều sai lầm, hoặc đúng hơn là một tà thuyết, khi nói rằng việc đạo đức không thích hợp với đời sống của một binh sĩ, một thương gia, một thái tử hay một phụ nữ có chồng... Đã có nhiều người mất sự trọn lành trong cái khô khan của thế gian."

Mặc dù sự bận rộn và cuộc đời ngắn ngủi của ngài, Cha Phanxicô đã cộng tác với một vị thánh khác, Jane Frances de Chantal, trong việc thành lập tu hội Nữ Tu Dòng Thăm Viếng. Các nữ tu này thi hành nhân đức mà Đức Maria đã làm gương khi đến thăm người chị họ là bà Êligiabét: khiêm tốn, đạo đức và giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đầu các nữ tu tiếp tay một cách giới hạn trong công việc bác ái đối với người nghèo và bệnh nhân. Ngày nay, trong khi một số nữ tu điều hành các trường học, một số nữ tu khác dành trọn cuộc đời để chiêm niệm.

Lời Bàn

Thánh Phanxicô de Sales đã coi trọng lời Ðức Kitô: "Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường thật." Như chính thánh nhân thú nhận, ngài phải mất 20 năm mới chiến thắng được tính tình nóng nẩy của ngài, nhưng không ai cho rằng ngài có tính xấu đó mà chỉ thấy trong lối đối xử của ngài tràn ngập sự ân cần và bản chất tốt lành của ngài. Vì bản tính hiền lành và vui vẻ ấy mà ngài được gọi là "Thánh Lịch Thiệp.

Lời Trích

Thánh Phanxicô dặn dò chúng ta: "Người có đức hiền lành Kitô Giáo thì thương yêu và dịu dàng với người khác: Họ có khuynh hướng tha thứ lỗi lầm của người khác; sự thiện hảo của tâm hồn họ được bộc lộ trong sự hoà nhã dịu dàng có ảnh hưởng đến lời nói cũng như hành động của họ, giúp họ nhìn bất cứ vấn đề gì trong đường hướng bác ái và đem lại sự thoải mái."

Suy niệm 1: Dự định

Cha của Phanxicô dự định cho chàng là một luật sư để có thể thế chỗ ông trong nghị viện tỉnh Savoy nước Pháp. Thế nhưng ngài lại chọn nếp sống tu trì theo Thiên Ý.
Người tính không bằng trời tính. Vào thời Cựu Ước, con cái loài người dự tính xây một tháp có đỉnh cao chọc trời, nhưng bất thành do Chúa làm cho ngôn ngữ bất đồng (St 11,1-10).
Vào thời Tân Ước, vua Hêrôđê dự tính giết hài nhi Giêsu, nhờ vào việc các nhà chiêm tinh tìm được chỗ chính xác và báo lại. Nhưng Chúa lại báo mộng cho họ đi lối khác về xứ (Mt 2,12.16).
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa quan phòng.

Suy niệm 2: Ơn gọi tu trì

Thánh Phanxicô ngỏ ý muốn đi tu làm linh mục. Dĩ nhiên, cha mẹ chàng chống đối kịch liệt, và phải mất một thời gian khá lâu sau khi Phanxicô kiên trì thuyết phục thì ông bà mới đồng ý.
Ơn gọi tu trì là một ơn gọi nhưng không. Điều này có nghĩa là tự sức mình, không ai cảm thấy mình xứng đáng với ơn huệ cao cả đó. Thiệp mời của các vị tân chức cũng như của các tân khấn sinh đều cùng có một nội dung ấy.

Vì là một ơn gọi nhưng không, nên dầu con người muốn mà Chúa không muốn thì cũng không được. Và ngược lại, dầu là một ơn gọi nhưng không, nhưng nếu Chúa muốn mà con người không muốn thì cũng không được. Do đó có hai yếu tố làm nên ơn gọi tu trì. Đó là Chúa chọn gọi và con người đáp trả.

* Lạy Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, xin Chúa hãy sai nhiều thợ gặt đến.

Suy niệm 3: Hoán cải

Thánh Phanxicô được sai đi để hoán cải những người theo tà thuyết Calvin, nhất là ở quận lỵ Chablais.
Ngài rất thành công qua lời giảng và qua việc phân phát những tài liệu nhỏ do ngài viết để giải thích giáo lý thật của Công Giáo, nhưng đồng thời cũng nhờ vào đức tính hiền lành nhân hậu ngài tập được trong suốt 20 năm.
Công việc hoán cải tha nhân quả vất vả và đòi nhiều công sức, nhưng cũng mang lại niềm vui khi gặt hái được thảnh quả, vì chẳng những người có liên quan mà cả thiên đàng cũng hớn hở vui mừng.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn coi trọng việc hoán cải bản thân cũng như tha nhân.

Suy niệm 4: Nhân từ

Sự nhân từ của Thánh Phanxicô đã đưa được nhiều linh hồn về với Chúa. Ngài thực hành câu châm ngôn của chính ngài là: "Một muỗng mật ong thì thu hút nhiều ruồi hơn một thùng dấm".
Thánh Phanxicô đã chiến thắng được tính tình nóng nẩy của ngài, nhờ ngài coi trọng lời Đức Kitô: "Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường thật." Ai ai cũng thấy trong lối đối xử tràn ngập sự ân cần và bản chất tốt lành của ngài. Vì bản tính hiền lành và vui vẻ ấy mà ngài được gọi là "Thánh Lịch Thiệp."
Thánh Phanxicô dặn dò chúng ta: "Người có đức hiền lành Kitô Giáo thì thương yêu và dịu dàng với người khác: Họ có khuynh hướng tha thứ lỗi lầm của người khác; sự thiện hảo của tâm hồn họ được bộc lộ trong sự hòa nhã dịu dàng có ảnh hưởng đến lời nói cũng như hành động của họ, giúp họ nhìn bất cứ vấn đề gì trong đường hướng bác ái và thoải mái".
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống đức hiền lành như là phương thế cứu mình và cứu người.

Suy niệm 5: Báo chí

Thánh Phanxicô viết nhiều cuốn sách nhỏ và rất nhiều bài báo. Vì những văn bản này mà ngài được đặt làm quan thầy của báo giới Công Giáo.
Báo chí là một phương tiện truyền thông rất quan trọng và cũng là một con dao hai lưỡi. Báo chí trong tay người tốt sẽ giúp độc giả thấm nhiễm điều hay lẽ phải, và có thể trở nên tốt.
Nhưng báo chí dưới ngòi bút của kẻ xấu lại gây độc hại cho người non dạ và thiếu bản lãnh. Chưa nói đến trường hợp nguy hiểm mà người ta thường đánh giá là báo nói láo ăn tiền.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết tự chủ và cẩn trọng trong việc chọn lựa sách báo.

Suy niệm 6: Bận rộn

Mặc dù sự bận rộn và cuộc đời ngắn ngủi của ngài, Cha Phanxicô đã cộng tác với một vị thánh khác, Jane Frances de Chantal, trong việc thành lập tu hội Nữ Tu Dòng Thăm Viếng.
Bận rộn với những công việc chính đáng thì thật quý hóa vô cùng, vì tránh được hiện trạng “nhàn cư vi bất thiện”, có nghĩa là ở dưng là cội rễ mọi sự dữ (Hc 33,28), cũng như tránh được việc bị người người chê cười khinh bỉ do tính lười biếng (Hc 22,1).

Đức Giêsu vốn bận rộn với công việc rao giảng Tin Mừng đến mức chẳng có thì giờ ăn uống và nghỉ ngơi (Mc 6,31;10,13). Nhưng Ngài vẫn không sao lãng một việc tối ưu là cầu nguyện cùng Thiên Chúa, cho dầu phải dậy sớm hoặc thức khuya (Mc 1,35;Lc 6,12).
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đừng lười biếng nhưng luôn chuyên chăm làm việc, nhất là việc cầu nguyện.

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Khách truy cập

Hôm nay:6033
Hôm qua:13500
Tuần này:100565
Tháng này251420
Số Lượt Truy Cập:27624008
Số khách đang Online 547