Ngày 17/3 Thánh Patrick (389-461)

PatrickThánh Patrick (389-461)

Lược sử

Truyền thuyết về Thánh Patrick thì quá nhiều; nhưng khi nhìn đến hai đức tính chắc chắn của ngài: khiêm tốn và dũng cảm thì điều đó có ích lợi cho chúng ta. Chính thái độ cương quyết khi chấp nhận đau khổ cũng như thành công đã hướng dẫn cuộc đời của Thánh Patrick, một khí cụ của Thiên Chúa, để chiến thắng cho Đức Kitô hầu như tất cả tâm hồn người Ái Nhĩ Lan.
Chi tiết về đời ngài thì không chắc chắn. Về nơi sinh trưởng của Thánh Patrick, có người cho là ở Kilpatrick, Tô Cách Lan, có người nói ở Cumberland, Anh Quốc. Cha mẹ ngài là người Rôma sống ở Anh Quốc với nhiệm vụ cai quản các bán đảo.
Khoảng 14 tuổi, chính ngài và phần lớn các nô lệ cũng như các quần thần của cha ngài bị hải tặc Ái Nhĩ Lan bắt và bán làm nô lệ để chăn cừu. Trong thời gian này, Ái Nhĩ Lan là đất của người Druid và ngoại giáo. Ở đây, ngài học ngôn ngữ và phong tục của dân tộc đang bắt giữ ngài.
Sáu năm sau, Patrick vượt thoát, có lẽ đến nước Pháp, và sau đó trở về Anh đoàn tụ với gia đình. Trong thời gian bị bắt tinh thần ngài thay đổi hoàn toàn. Ngài bắt đầu học làm linh mục, và được chịu chức bởi Thánh Germanus, Đức Giám Mục của Auxerre.

Sau đó, khi 43 tuổi ngài được tấn phong giám mục. Trong một thị kiến, dường như "mọi trẻ con ở Ái Nhĩ Lan từ trong lòng mẹ vươn cánh tay" đến ngài. Ngài hiểu thị kiến này là một lời mời gọi đi rao giảng Tin Mừng cho người ngoại giáo Ái Nhĩ Lan. Ngài đến phía tây và phía bắc, là nơi chưa bao giờ đức tin được rao giảng ở đây, và ngài đã được sự bảo vệ của các vua chúa trong vùng và đã hoán cải rất nhiều người.
Ngài tấn phong nhiều linh mục, chia quốc gia này thành các giáo phận, tổ chức các công đồng, thành lập vài đan viện và tiếp tục thúc giục dân chúng sống thánh thiện hơn.

Ngài chịu đau khổ vì bị các tăng sĩ ngoại giáo chống đối, và bị chỉ trích cả ở Anh và Ái Nhĩ Lan vì đường lối truyền giáo của ngài.
Trong 40 năm rao giảng và hoán cải, ngài đã làm nhiều phép lạ và đã viết Confessio nói về tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa. Ngài từ trần năm 461 ở Saul, là nơi ngài xây dựng nhà thờ đầu tiên.

Suy niệm 1: Khiêm tốn

Truyền thuyết về Thánh Patrick thì quá nhiều; nhưng khi nhìn đến hai đức tính chắc chắn của ngài: khiêm tốn và dũng cảm thì điều đó có ích lợi cho ta.
Xuất thân từ một gia đình có cha mẹ có chức quyền, Patrick bị hải tặc Ái Nhĩ Lan bắt và bán làm nô lệ để chăn cừu. Với thân phận làm nô lệ, ngài luôn phải tự hủy mình để làm theo chương trình và ý muốn của người chủ nô, nhờ đó ngài đã tập được cho mình đức tính khiêm tốn.
Trổi vượt hơn thế, Đức Giêsu vốn có địa vị ngang hàng với Chúa Cha nhưng luôn khiêm tốn thực thi Thiên Ý như lời nguyện tại vườn Cây Dầu: “Không theo ý Con, một vâng theo ý Cha mà thôi” (Mt 26,39). Nhất là Ngài vốn là Đấng tạo dựng nên Đức Maria và Thánh Cả Giuse, nhưng lại khiêm tốn hằng vâng phục các ngài (Lc 2,51) với tình con thảo.

* Lạy Chúa Giêsu, Chúa có địa vị ngang hàng cũng như cao vượt, thế mà Chúa còn khiêm tốn vâng lời được, phương chi là chúng con với thân phận bề dưới. Xin giúp chúng con luôn sống khiêm tốn vâng lời các đấng bề trên của chúng con.

Suy niệm 2: Khí cụ

Chính thái độ cương quyết khi chấp nhận đau khổ cũng như thành công đã hướng dẫn cuộc đời của Thánh Patrick, một khí cụ của Thiên Chúa.
Một điều kiện để trở thành khí cụ của Thiên Chúa, đó là phải cam chịu đau khổ. Chính vì thế Patrick đã chịu đau khổ vì bị các tăng sĩ ngoại giáo chống đối, và bị chỉ trích cả ở Anh và Ái Nhĩ Lan vì đường lối truyền giáo của ngài.

Là một khí cụ của Thiên Chúa, tiên tri Êlia xưa cũng bị vua Akháp trách cứ là tên mang họa, bị tám trăm năm mươi ngôn sứ giả của thần Baan và thần Asêra chống đối cũng như bị hoàng hậu Ideven đuổi giết (1V 18,17.19;19,2). Ông đau khổ tột cùng đến mức chỉ xin cho được chết (1V 19,4).

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con kiên tâm chịu đau khổ vì Chúa để được xứng là khí cụ hèn mọn Chúa dùng.

Suy niệm 3: Chăn cừu

Khoảng 14 tuổi, chính ngài và phần lớn các nô lệ cũng như các quần thần của cha ngài bị hải tặc Ái Nhĩ Lan bắt và bán làm nô lệ để chăn cừu.
Từ việc chăn cừu khi còn làm nô lệ, Thiên Chúa quan phòng đã an bài sắp đặt để biến ngài thành người chăn chiên thiêng liêng trong chức vụ Linh Mục và Giám Mục. Ngài đến phía tây và phía bắc Ái Nhĩ Lan, là nơi chưa bao giờ đức tin được rao giảng ở đây để giúp người ngoại giáo trở thành đàn chiên
Nhất là ngài cũng theo gương Đức Giêsu là Người Mục Tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đàn chiên (Ga 10,11). Vào cuối đời ngài từ trần năm 461 ở Saul, là nơi ngài xây dựng nhà thờ đầu tiên.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp các Vị Mục Tử luôn là những Mục Tử nhân lành như lòng Chúa mong muốn.

Suy niệm 4: Đoàn tụ

Sáu năm sau, Patrick vượt thoát, có lẽ đến nước Pháp, và sau đó trở về Anh đoàn tụ với gia đình.
Đoàn tụ luôn là một niềm vui lớn, nhất là đối với Patrick khi phải vượt thoát khỏi tình cảnh nô lệ xa quê nhà và xa cả người thân sau sáu năm trời.
Đoàn tụ với người còn sống ở trần gian quả là điều quý hóa. Nhưng thật quý hóa hơn nếu luôn nhớ đoàn tụ với những người đã qua đời, bằng lời hiệp thông cầu nguyện và những việc lành phúc đức dâng lên Thiên Chúa trợ giúp cho họ sớm được về thiên đàng. Và điều quý hóa nhất, đó là hằng sống thánh để được chết lành hầu được về đoàn tụ cùng Thiên Chúa trên quê trời vĩnh cửu.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống trọn vẹn các hướng đoàn tụ nêu trên.

Suy niệm 5: Rao giảng

Ngài hiểu thị kiến này là một lời mời gọi đi rao giảng Tin Mừng cho người ngoại giáo Ái Nhĩ Lan.
Điểm đặc biệt của Thánh Patrick là sự bền bỉ trong các nỗ lực. Ngài không thể không nỗ lực, vì ở đây là nơi chưa bao giờ đức tin được rao giảng. Và nỗ lực này cũng không thể nào không bền bĩ, vì thời gian rao giảng không ngắn mà kéo dài suốt 40 năm trời.

Thật vậy, chỉ khi nghĩ đến tình trạng của Ái Nhĩ Lan lúc ngài mới bắt đầu truyền giáo, với phạm vi rộng lớn mà ngài phải lao nhọc, và hạt giống đức tin mà ngài đã vun trồng hiện vẫn tiếp tục nẩy nở và phát triển, thì người ta mới thán phục con người của Thánh Patrick. Sự thánh thiện của một con người chỉ có thể nhận biết qua kết quả của họ.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đừng bao giờ nãn lòng khi gặp khó khăn trên bước đường truyền giáo, nhưng hãy luôn bền bĩ nỗ lực đến cuối đời.

Suy niệm 6: Thánh thiện

Thánh Patrick tấn phong nhiều linh mục, chia quốc gia này thành các giáo phận, tổ chức các công đồng, thành lập vài đan viện và tiếp tục thúc giục dân chúng sống thánh thiện hơn.
Sứ mạng của một vị chủ chăn là luôn sống thánh và giúp đàn chiên cũng nên thánh. Ngài đã học theo đường hướng của thánh Phaolô tông đồ là luôn sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu (Gl 2,20), để rồi đề ra một phương cách được ghi lại trong ca vịnh của ngài:
"Đức Kitô che chở tôi hôm nay: Đức Kitô ở với tôi, Đức Kitô ở trước tôi, Đức Kitô ở sau tôi, Đức Kitô ở trong tôi, Đức Kitô ở dưới tôi, Đức Kitô ở trên tôi, Đức Kitô ở bên phải tôi, Đức Kitô ở bên trái tôi, Đức Kitô ở với tôi khi nằm nghỉ, Đức Kitô ở với tôi khi thức dậy, Đức Kitô ở trong tâm hồn bất cứ ai khi nghĩ đến tôi, Đức Kitô ở trong mắt những ai khi nhìn thấy tôi, Đức Kitô ở trong tai những ai khi nghe lời tôi".

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa ở cùng, để không làm gì mất lòng Chúa hầu nhờ đó mỗi ngày mỗi nên thánh.

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Khách truy cập

Hôm nay:8863
Hôm qua:10505
Tuần này:8863
Tháng này288260
Số Lượt Truy Cập:26171263
Số khách đang Online 212