Ngày 12/5 Thánh Nereus và Thánh Achilleus (thế kỷ I)

nereus and achilleusThánh Nereus và Thánh Achilleus  (thế kỷ I)

Nereus và Achilleus là binh lính của đạo quân Rôma và nhiệm vụ của họ là bách hại người Kitô Giáo. Các ngài phục vụ dưới quyền bà Flavia Domitilla, và đã bị lưu đầy và bị hành quyết cùng với bà khi chính bà này trở lại đạo.

Lược sử

Những gì chúng ta biết về hai vị tử đạo của thế kỷ thứ nhất là từ các lời chứng của Thánh Giáo Hoàng Damasus trong thế kỷ thứ tư, và được ghi khắc trên tấm bia để tưởng nhớ hai ngài. Nhưng điều dẫn giải này chỉ xảy ra sau cái chết của các ngài đến 300 năm.
Đức Damasus kể rằng Nereus và Achilleus là binh lính của đạo quân Rôma và nhiệm vụ của họ là bách hại người Kitô Giáo.
Chúng ta không rõ hai ngài đã trở lại đạo như thế nào, chỉ biết đó là một "phép lạ đức tin." Đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi cái chết.
Chúng ta biết là các ngài đã tử đạo, nhưng Đức Damasus không cho biết chi tiết như thế nào. Sau này, truyền thuyết nói rằng các ngài phục vụ dưới quyền bà Flavia Domitilla, là cháu gái của Hoàng Đế Domitian, và đã bị lưu đầy và bị hành quyết cùng với bà khi chính bà này trở lại đạo. Truyền thuyết này có lẽ phát xuất từ sự kiện là hai ngài đã được chôn cất trong một hầm mộ được gọi là nghĩa trang Domitilla.

Suy niệm 1: Lời chứng

Những gì chúng ta biết về hai vị tử đạo của thế kỷ thứ nhất là từ các lời chứng của Thánh Giáo Hoàng Damasus trong thế kỷ thứ tư.
Chiếu theo luật Dothái như có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật (Ga 8,17), nhưng thực tế chưa hẳn như thế, như trường hợp của hai vị kỳ lão đồng tình vu cáo kết tội bà Susanna, để rồi sau đó tiên tri Đanien đã vạch trần và giải oan cho bà thì sao? (Đn 13).
Ngược lại lời chứng duy chỉ của một người vẫn có giá trị chân chính như lời chứng của Thánh Giáo Hoàng Damasus về hai vị tử đạo Nereus và Achilleus. Điều mà Đức Giêsu cũng đã từng trả lời cho người Dothái: “Phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36).

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chú tâm dùng việc làm minh chứng cho lời mình nói.

Suy niệm 2: Nhiệm vu

Nereus và Achilleus là binh lính của đạo quân Rôma và nhiệm vu của họ là bách hại người Kitô Giáo.
Có lẽ hai ngài chẳng có gì chống đối đạo và cũng không muốn đổ máu người vô tội, nhưng họ tuân lệnh chỉ vì sợ chết. Nói cho cùng, đó là nhiệm vụ của một người lính mà họ phải chu toàn.
Thánh Athanasius cũng đã sống trọn vẹn trách nhiệm của một vị giám mục. Ngài bảo vệ đức tin chân chính cho đàn chiên, bất kể giá phải trả: Nào là bị Hoàng Đế Constantine trục xuất đến miền bắc nước Gaul. Nào là bị truất phế vì sự liên hiệp của các giám mục theo phe Arian. Nào là bị lưu đầy mười bảy năm chỉ vì bảo vệ tín điều về thiên tính của Đức Kitô.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chu toàn nhiệm vu của mình.

Suy niệm 3: Trở lại

Chúng ta không rõ hai ngài đã trở lại đạo như thế nào, chỉ biết đó là một "phép lạ đức tin".
Những anh chị của chúng ta trong Đức Kitô cũng đã sống ở một thế giới giống như chúng ta -- chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa vật chất, hung bạo và hoài nghi - tuy nhiên các ngài đã biến đổi tâm hồn để trở lại đạo nhờ sự hiện diện của Đấng Hằng Sống.
Cũng thế Peregrine lúc bấy giờ rất hăng say chính trị đến mức muốn hành hung Cha Philip. Thế nhưng lòng đạo đức và thái độ xử sự hòa nhã của ngài đã thay đổi con người Peregrine. Peregrine bắt đầu chuyển đổi nhiệt huyết của mình vào các công việc tốt lành và ngay cả gia nhập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ ở Siena, lúc ấy đã 30 tuổi.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp những người thiện tâm nhưng vô tình đã lầm đường lạc lối được sớm gặp cơ hội trở về chính lộ.

Suy niệm 4: Đức tin

Chúng ta không rõ hai ngài đã trở lại đạo như thế nào, chỉ biết đó là một "phép lạ đức tin."
Phép lạ đức tin này tác động mạnh mẽ hai ngài đến mức họ quăng vũ khí và trốn ra khỏi trại, vứt bỏ áo giáp và gươm đao để mặc lấy đời sống mới trong Đức Kitô.
Vì đã từng là những kẻ bách hại, có lẽ các ngài biết rõ hơn ai hết về sự đau khổ đang chờ đợi người Kitô. Tuy nhiên, đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi cái chết, và sự chiến thắng của đức tin là sự ngọt ngào nhất mà các ngài chưa bao giờ được cảm nghiệm.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con phát triển hồng ân đức tin Chúa ban bằng các hành động cụ thể.

Suy niệm 5: Sợ hãi

Đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi cái chết.
Điều này không chỉ đúng cho hai người lính dũng cảm là Nereus và Achilleus, mà còn cho cả phụ nữ và trẻ con, như bảy mẹ con tử đạo thời vua Antiôkhô. Chứng kiến cảnh các con chịu gia hình và giết chết, bà vẫn dùng lời lẽ sôi sục như một chí khí nam nhi để chấp nhận cực hình và cái chết không chút hãi sợ (2Mc 7).
Sự can đảm của chúng ta cũng được phấn khích bởi các anh hùng liệt nữ, là những người đã ra đi trước chúng ta và đã được ghi dấu đức tin nhờ mang lấy thương tích của Đức Kitô.

* Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn can đảm cho chúng con, để giữ vững niềm tin không chút sợ hãi, dầu phải chịu thiệt thân.

Suy niệm 6: Truyền thuyết

Truyền thuyết này có lẽ phát xuất từ sự kiện là hai ngài đã được chôn cất trong một hầm mộ được gọi là nghĩa trang Domitilla.
Truyền thuyết thì thường không mang tính giá trị lịch sử, nhưng cũng hàm chứa một sự thật hoặc một ý nghĩa nào đó dầu rất nhỏ hoặc rất ít, vì không có lửa làm sao có thể có khói được.
Như trong trường hợp của các vị tử đạo tiên khởi, Giáo Hội chỉ biết bám víu vào chút ký ức sơ sài giữa những dữ kiện mù mờ của lịch sử. Nhưng đó là một khích lệ lớn lao cho tất cả Kitô Hữu khi biết rằng chúng ta có một di sản quý báu.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trân trọng bảo tồn di sản quý báu của Giáo Hội.

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Khách truy cập

Hôm nay:8551
Hôm qua:10505
Tuần này:8551
Tháng này287948
Số Lượt Truy Cập:26170951
Số khách đang Online 188