13/07 Tính hiếu khách tông đồ

13/07/2020 – THỨ HAI TUẦN 15 TN

Th. Hen-ri-cô

Mt 10,34-11,1

TÍNH HIẾU KHÁCH TÔNG ĐỒ

“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng của…

12/07 Người gieo giống lạc quan

12/07/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A

Mt 13,1-23

NGƯỜI GIEO GIỐNG LẠC QUAN

Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống ra đi gieo…

11/07 Cái giá của con người

11/07/2020 – THỨ BẢY TUẦN 14 TN

Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ

Mt 10,24-33

CÁI GIÁ CỦA CON NGƯỜI

“Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi… Anh em còn quí giá…

10/07 Nhất thiết phải bền chí

10/07/2020 – THỨ SÁU TUẦN 14 TN

Mt 10,16-23

NHẤT THIẾT PHẢI BỀN CHÍ

“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22b)

Suy niệm: Thiên Chúa yêu thế…

09/07 Đường Ngài tôi đi

09/07/20 – THỨ NĂM TUẦN 14 TN

Th. Âu-tinh Dao Rong và các bạn tử đạo

Mt 10,6-15

ĐƯỜNG NGÀI TÔI ĐI

Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh…

08/07 Căn tính môn đệ

08/07/2020 – THỨ TƯ TUẦN 14 TN

Mt 10,1-7

CĂN TÍNH MÔN ĐỆ

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các…

07/07 Lăng kính

07/07/2020 – THỨ BA TUẦN 14 TN

Mt 9,32-38

LĂNG KÍNH

Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ…

06/07 Chúa Giê-su là Đấng cứu độ

06/07/2020 – THỨ HAI TUẦN 14 TN

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

Mt 9,18-26

CHÚA GIÊ-SU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

Một vị thủ lãnh đến với Chúa Giê-su và nói: “Con gái tôi…

05/07 Học với Giêsu

05/07/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – A

Mt 11,25-30

HỌC VỚI GIÊ-SU

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm…

04/07 Chỉ vì yêu Chúa mà thôi

04/07/20 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha

Mt 9,14-17

CHỈ VÌ YÊU CHÚA MÀ THÔI

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng…

Khách truy cập

Hôm nay:7727
Hôm qua:12589
Tuần này:7727
Tháng này119827
Số Lượt Truy Cập:25354115
Số khách đang Online 252