30/09 Cái giá của người môn đệ

30/09/2020 – THỨ TƯ TUẦN 26 TN

Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT

Lc 9,57-62

CÁI GIÁ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì…

29/09 Các Thiên Thần của Chúa

29/09/2020 – THỨ BA TUẦN 26 TN

Các tổng lãnh thiên thần

Ga 1,47-51

CÁC THIÊN THẦN CỦA CHÚA

Đức Giê-su nói: “Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở,…

28/09 Lớn nhất để làm gì?

28/09/2020 – THỨ HAI TUẦN 26 TN

Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo

Lc 9,46-50

LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GÌ?

Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất…

27/09 Tự do để thi hành ý Cha

27/09/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A

Mt 21,28-32

TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm…

26/09 Sao không hỏi Chúa?

26/09/2020 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo

Lc 9,43b-45

SAO KHÔNG HỎI CHÚA?

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều…

25/09 Hoán cải cách nghĩ

25/09/2020 – THỨ SÁU TUẦN 25 TN

Lc 9,18-22

HOÁN CẢI CÁCH NGHĨ

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và…

24/09 Chúa vẫn bao dung

24/09/2020 – THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Lc 9,7-9

CHÚA VẪN BAO DUNG

“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc…

23/09 Thử thách quá đáng

23/09/2020 – THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Th. Pi-ô Pi-et-ren-xi-na linh mục

Lc 9,1-6

THỬ THÁCH QUÁ ĐÁNG

HAY VẪN ĐANG QUAN PHÒNG

Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy,…

22/09 Tôi có người anh cả là Giêsu

22/09/2020 – THỨ BA TUẦN 25 TN

Lc 8,19-21

TÔI CÓ NGƯỜI ANH CẢ LÀ GIÊ-SU

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”…

Khách truy cập

Hôm nay:9987
Hôm qua:12097
Tuần này:32344
Tháng này311741
Số Lượt Truy Cập:26194744
Số khách đang Online 686