17/10 Xin Như ý Chúa

17/10/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B

Mc 10,35-45

XIN NHƯ Ý CHÚA

Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống,…

16/10 Sức mạnh của truyền thông

16/10/2021 – THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ

Lc 12,8-12

SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên…

15/10 Yêu chân thành, không sợ hãi

15/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT

Lc 12,1-7

YÊU CHÂN THÀNH, KHÔNG SỢ HÃI

“Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không…

14/10 Tôn trọng sự thật

14/10/2021 – THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Th. Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo

Lc 11,47-54

TÔN TRỌNG SỰ THẬT

“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá…

13/10 Bên ngoài và bên trong

13/10/2021 – THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Lc 11,42-46

BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG

“Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà xao lãng lẽ công…

12/10 Thanh sạch từ tâm hồn

12/10/2021 – THỨ BA TUẦN 28 TN

Lc 11,37-41

THANH SẠCH TỪ TÂM HỒN

“Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy…

10/10 Thiên Chúa quảng đại

10/10/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B

Mc 10,17-30

THIÊN CHÚA QUẢNG ĐẠI

“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27b)

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Mác-cô…

08/10 Xatan chia rẽ chính mình

08/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Lc 11,15-26

XA-TAN CHIA RẼ CHÍNH MÌNH?

“Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18)

Suy…

07/10 Đức Mẹ Mân Côi

07/10/2021 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1,26-38

MA-RI-A, ĐẤNG BA LẦN PHÚC

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân…

Khách truy cập

Hôm nay:9220
Hôm qua:15282
Tuần này:105011
Tháng này288826
Số Lượt Truy Cập:32013191
Số khách đang Online 686