30/11 Tiếng gọi linh thiêng

30/11/2022 – THỨ TƯ TUẦN 1 MV

Th. An-rê, tông đồ

Mt 4,18-22

TIẾNG GỌI LINH THIÊNG

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới…

29/11 Sống trong niềm vui

29/11/2022 – THỨ BA TUẦN 1 MV

Lc 10,21-24

SỐNG TRONG NIỀM VUI

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho…

27/11 Canh thức để sẵn sàng

27/11/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A

Mt 24,37-44

CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt…

26/11 Lựa chọn và quyết định

26/11/2022 – THỨ BẢY TUẦN 34 TN

Lc 21,34-36

LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21,36)

Suy niệm: Thánh tử đạo Mi-ca-en Hồ Đình Hy, quan…

25/11 Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.

25/11/2022 – THỨ SÁU TUẦN 34 TN

Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 21,29-33

NƯỚC TRỜI ĐƯỢC NHẬN BIẾT QUA ĐỜI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì…

24/11 Lưu danh muôn thuở

24/11/2022 – THỨ NĂM TUẦN 34 TN

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ga 17,11b-19

LƯU DANH MUÔN THUỞ

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã…

23/11 Kiên trì để được sống

23/11/2022 – THỨ TƯ TUẦN 34 TN

Th. Clê-men-tê I, giao hoàng, tử đạo

Lc 21,12-19

KIÊN TRÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,19)…

23/11 Hướng về đền thờ vi4ng cửu

22/11/2022 – THỨ BA TUẦN 34 TN

Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 21,5-11

HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU

Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày…

21/11 Thuộc về gia đình Chúa

21/11/2022 THỨ HAI TUẦN 34 TN

Đức Mẹ dâng mình

Mt 12,46-50

THUỘC VỀ GIA ĐÌNH CHÚA

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em…

20/11 Có trời mới biết

20/11/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C

CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ

Lc 23,35-43

CÓ TRỜI MỚI BIẾT

“Ông Giê-su ơi ! Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” Và…

Khách truy cập

Hôm nay:3052
Hôm qua:21125
Tuần này:41872
Tháng này518068
Số Lượt Truy Cập:39537988
Số khách đang Online 332