23/09 Hãy là đất tốt

23/09/2023 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 8,4-15

HÃY LÀ ĐẤT TỐT!

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (Lc 8,5)

Suy niệm: Có hai…

22/09 Tiền của và truyền giáo

22/09/2023 – THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Lc 8,1-3

TIỀN CỦA VÀ TRUYỀN GIÁO

Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,3)

Suy niệm:…

21/09 Lòng nhân trọng hơn của lễ

21/09/2023 – THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Th. Mát-thêu, tác giả sách Tin Mừng

Mt 9,9-13

LÒNG NHÂN TRỌNG HƠN CỦA LỄ

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế… Tôi đến để kêu…

20/09 Thái độ thiếu nhất quán

20/09 Thái độ thiếu nhất quán

Thái độ thiếu nhất quán.

Thứ Tư tuần 24 thường niên. – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không…

20/09 Đâu chỉ là chuyện trẻ con

20/09/2023 – THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Th. An-rê Kim và Phao-lô Chung và các bạn tử đạo

Lc 7,31-35

ĐÂU CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON

“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống…

Thương người thương thân

19/09/2023 – THỨ BA TUẦN 24 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 7,11-17

THƯƠNG NGƯỜI, THƯƠNG THÂN

Đức Giê-su đến gần cửa thành (Na-in), đang lúc người ta khiêng một người chết đi…

18/09 Thánh hóa trần thế

18/09/2023 – THỨ HAI TUẦN 24 TN

Lc 7,1-10

THÁNH HOÁ TRẦN THẾ

Viên đại đội trưởng nói : “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7,7)…

17/09 Tha thứ để được thứ tha

17/09/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A

Mt 18,21-35

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người…

16/09 Chén Thánh chứa đầy Đức Ki tô

16/09/2023 – THỨ BẢY TUẦN 23 TN

Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Xíp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo

Lc 6,43-49

CHÉN THÁNH CHỨA ĐẦY ĐỨC KI-TÔ

“Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6,45)…

15/09 Mẹ sầu bi ai?

15/09/2023 – THỨ SÁU TUẦN 23 TN

Đức Mẹ sầu bi

Ga 19,25-27

MẸ SẦU VÌ AI?

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân…

Khách truy cập

Hôm nay:15794
Hôm qua:12769
Tuần này:168982
Tháng này425004
Số Lượt Truy Cập:44490416
Số khách đang Online 448