28/03 Nhìn lên - tin - bước theo

28/03/2023 – THỨ BA TUẦN 5 MC

Ga 8, 21-30

NHÌN LÊN – TIN – BƯỚC THEO

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.”…

27/03 Tha thứ thay cho kết án

27/03/2023 – THỨ HAI TUẦN 5 MC

Ga 8,1-11

THA THỨ THAY CHO KẾT ÁN

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)…

26/03 Hướng về phục sinh

26/03/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A

Ga 11,1-45

HƯỚNG VỀ PHỤC SINH

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ…

25/03 Hãy bàn hỏi với Chúa

25/03/2023 – THỨ BẢY TUẦN 4 MC

Lễ Truyền Tin

Lc 1,26-38

HÃY BÀN HỎI VỚI CHÚA

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc 1,34a)

Suy niệm: Bối…

24/03 Sống đời công chính

24/03/2023 – THỨ SÁU TUẦN 4 MC

Ga 7,1-2.10.25-30

SỐNG ĐỜI CÔNG CHÍNH

Họ tìm cách bắt Chúa Giê-su, nhưng không ai dám đụng đến Người, vì chưa tới giờ của Người. (Ga…

23/03 Làm việc Thiên Chúa đã giao

23/03/2023 – THỨ NĂM TUẦN 4 MC

Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục

Ga 5,31-47

LÀM VIỆC THIÊN CHÚA ĐÃ GIAO

“Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc…

22/03 Nghe và tin Lời Chúa để được sống

22/03/2023 – THỨ TƯ TUẦN 4 MC

Ga 5,17-30

NGHE VÀ TIN LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga…

21/03 Còn tệ hại hơn bệnh tật

21/03/2023 – THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3a.5-16

CÒN TỆ HẠI HƠN BỆNH TẬT!

“Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5,14)…

20/03 Sứ vụ của Thánh Giuse

20/03/2023 – THỨ HAI TUẦN 4 MC

Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a

Mt 1,16.18-21.24a

SỨ VỤ CỦA THÁNH GIU-SE

“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt…

19/03 Đức tin chân thành sống động

19/03/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A

Ga 9,1-41

ĐỨC TIN CHÂN THÀNH SỐNG ĐỘNG

Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa…

Khách truy cập

Hôm nay:27323
Hôm qua:23238
Tuần này:50561
Tháng này492317
Số Lượt Truy Cập:41640248
Số khách đang Online 528