08/11 Mưu ích cho tha nhân

08/11/2019 – THỨ SÁU TUẦN 31 TN

Lc 16,1-8

MƯU ÍCH CHO THA NHÂN

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8b)…

07/11 Chúa Giêsu yêu người có tội

07/11/2019 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Lc 15,1-10

CHÚA GIÊ-SU YÊU NGƯỜI CÓ TỘI

Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội…

06/11 Dám từ bỏ để theo Chúa

06/11/2019 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Lc 14,25-33

DÁM TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. (Lc 14,25)

Suy niệm: “Có rất đông người…

05/11 Đâu là phúc thật?

05/11/2019 – THỨ BA TUẦN 31 TN

Lc 14,15-24

ĐÂU LÀ PHÚC THẬT?

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15)

Suy niệm: Ai được dự tiệc trong Nước Thiên…

04/11 Nới rộng vòng tay

04/11/2019 – THỨ HAI TUẦN 31 TN

Th. Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục

Lc 14,12-14

NỚI RỘNG VÒNG TAY

“Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp…

03/11 Da-kêu lùn mà cao

03/11/2019 – CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – C

Lc 19,1-10

DA-KÊU, LÙN MÀ CAO

“Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.” (Lc 19,6)

Suy niệm: Ông Da-kêu: Tiền bạc,…

02/11 Niềm hy vọng được phục sinh

02/11/2019 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Các Đẳng Linh Hồn

Ga 6,37-40

NIỀM HY VỌNG ĐƯỢC PHỤC SINH

“Ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho…

01/11 Khát khao nền công chính

01/11/2019 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Các Thánh Nam Nữ

Mt 5,1-12

KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa…

31/10 Can đảm làm việc phải làm

31/10/2019 – THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Lc 13,31-35

CAN ĐẢM LÀM VIỆC PHẢI LÀM

“Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc…

30/10 Giờ đã điểm

30/10/19 – THỨ TƯ TUẦN 30 TN

Lc 13,22-30

GIỜ ĐÃ ĐIỂM

“Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.”…

Khách truy cập

Hôm nay: 4498

Hôm qua: 5052

Số Lượt Truy Cập: 23249780

Currently are 135 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions