18/09 Hạt giống rơi vào bụi gai

18/09/2021 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Lc 8,4-15

HẠT GIỐNG RƠI VÀO BỤI GAI

“Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những…

17/09 Tôn trọng phẩm giá phụ nữ

17/09/2021 THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 8,1-3

TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ PHỤ NỮ

Cùng đi với Đức Giê-su có Nhóm Muời Hai và mấy người phụ…

16/09 Những điều nhìn mà không thấy

16/09/2021 – THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Xíp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo

Lc 7,36-50

NHỮNG ĐIỀU NHÌN MÀ KHÔNG THẤY

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giê-su nói…

15/09 Thưa Bà, đây là con của Bà

15/09/2021 – THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Đức Mẹ sầu bi

Ga 19,25-27

ĐỨC MA-RI-A, MẸ CỦA CHÚNG TA

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”. Rồi Người…

14/09 Thánh Giá nhiệm mầu

14/09/2021 – THỨ BA TUẦN 24 TN

Suy tôn Thánh Giá

Ga 3,13-17

THÁNH GIÁ NHIỆM MẦU

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương…

13/09 Lạy Chúa con không đáng

13/09/2021 – THỨ HAI TUẦN 24 TN

Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 7,1-10

“LẠY CHÚA, CON KHÔNG ĐÁNG…”

“Thưa Ngài, tôi không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi…

12/09 Anh em bảo Thầy là ai?

12/09/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B

Mc 8,27-35

“ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?”

Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)…

11/09 Chăm sóc tâm hồn

11/09/2021 – THỨ BẢY TUẦN 23 TN

Lc 6,43-49

CHĂM SÓC TÂM HỒN

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” (Mt…

10/09 Sửa lỗi mình, sửa lỗi anh em

10/09/2021 – THỨ SÁU TUẦN 23 TN

Lc 6,39-42

SỬA LỖI MÌNH – SỬA LỖI ANH EM

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong…

09/09 Nhân từ như Chúa nhân từ

09/09/2021 – THỨ NĂM TUẦN 23 TN

Th. Phê-rô Cla-ve, linh mục

Lc 6,27-38

NHÂN TỪ NHƯ CHÚA NHÂN TỪ

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ,…

Khách truy cập

Hôm nay:6169
Hôm qua:17992
Tuần này:24161
Tháng này405935
Số Lượt Truy Cập:31685358
Số khách đang Online 526