17/03 Vì được thương xót

17/03/2020 – THỨ BA TUẦN 3 MC

Th. Pa-tri-xi-ô, giám mục

Mt 18,21-35

VÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT

“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã…

16/03 Gắn bó với Chúa

16/03/2020 – THỨ HAI TUẦN 3 MC

Lc 4,24-30

GẮN BÓ VỚI CHÚA

Họ đứng dậy lôi Người ra khỏi thành-thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô…

15/03 Một câu chuyện truyền giáo

15/03/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – A

Ga 4,5-42

MỘT CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO

Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ…

14/03 Người anh ganh tị

14/03/2020 – THỨ BẢY TUẦN 2 MC

Lc 15,1-3.11-32

NGƯỜI ANH GANH TỊ

“Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.” (Lc 15,28)

Suy…

13/03 Dụ ngôn thời khủng bố

13/03/2020 – THỨ SÁU TUẦN 2 MC

Mt 21,33-43.45-46

DỤ NGÔN THỜI KHỦNG BỐ

“Có một gia chủ kia trồng được một vườn nho;… Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.…

12/03 Một dụ ngôn luôn hiện thực

12/03/2020 – THỨ NĂM TUẦN 2 MC

Lc 16,19-31

MỘT DỤ NGÔN LUÔN HIỆN THỰC

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có…

11/03 Phúc đức tại mẫu

11/03/2020 – THỨ TƯ TUẦN 2 MC

Mt 20,17-28

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin…

10/03 Đạo và Đức

10/03/20 – THỨ BA TUẦN 2 MC

Mt 23,1-12

ĐẠO VÀ ĐỨC

“Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì không buồn động ngón tay vào. Họ làm…

09/03 Cần có tấm lòng

09/03/2020 – THỨ HAI TUẦN 2 MC

Th. Phan-xi-cô Rô-ma-na, nữ tu

Lc 6,36-38

CẦN CÓ TẤM LÒNG

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha…

08/03 Vinh quang nối kết Thập giá

08/03/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – A

Mt 17,1-9

VINH QUANG NỐI KẾT THẬP GIÁ

Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và…

Khách truy cập

Hôm nay: 59

Hôm qua: 7413

Số Lượt Truy Cập: 24186896

Currently are 50 guests and no members online