10/07 Can đảm và trung thành

10/07/2021 – THỨ BẢY TUẦN 14 TN

Mt 10,24-33

CAN ĐẢM VÀ TRUNG THÀNH

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha…

09/07 Nghịch lý Nước trời

09/07/2021 – THỨ SÁU TUẦN 14 TN

Th. Âu-tinh Zao Rong và các bạn tử đạo

Mt 10,16-23

NGHỊCH LÝ NƯỚC TRỜI

Đức Giê-su nói với các tông đồ rằng: “Thầy sai anh em đi…

08/07 Nước trời đã gần đến

08/07/2021 – THỨ NĂM TUẦN 14 TN

Mt 10,6-15

NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN!

“Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho…

07/07 Gọi tên trao sứ mạng

07/07/2021 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN

Mt 10,1-7

GỌI TÊN TRAO SỨ MẠNG

Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Suy niệm: Đứng trước cánh…

06/07 Tấm lòng của Đức Giê-su

06/07/2021 – THỨ BA TUẦN 14 TN

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

Mt 9,32-38

TẤM LÒNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà…

05/07 Chạm đến lòng Chúa

05/07/2021 – THỨ HAI TUẦN 14 TN

Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục

Mt 9,18-26

CHẠM ĐẾN LÒNG CHÚA

Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau…

04/07 Không tin không có phép lạ

04/07/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – B

Mc 6,1-6

KHÔNG TIN, KHÔNG CÓ PHÉP LẠ

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài…

03/07 Hồng ân đức tin

03/07/2021 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Th. Tô-ma, tông đồ

Ga 20,24-29

HỒNG ÂN ĐỨC TIN

“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt…

02/07 Tình yêu xóa bỏ mọi tội lỗi

02/07/2021 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Mt 9,9-13

TÌNH YÊU XOÁ BỎ MỌI TỘI LỖI

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người…

01/07 Lời chữa lành

01/07/2021 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN

Mt 9,1-8

LỜI CHỮA LÀNH

“Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (Mt 9,2)

Suy niệm: Đối với người Do Thái, bệnh…

Khách truy cập

Hôm nay:10098
Hôm qua:15282
Tuần này:105889
Tháng này289704
Số Lượt Truy Cập:32014069
Số khách đang Online 441