20/11 Phẩm giá một người khuyết tật

20/11/2023 – THỨ HAI TUẦN 33 TN

Lc 18,35-43

PHẨM GIÁ MỘT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người mù nói với Đức Giê-su: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)

Suy niệm: Có…

19/11 Tưởng mất đi nhưng lại được

19/11/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A

Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Lc 9,23-26

TƯỞNG MẤT ĐI NHƯNG LẠI ĐƯỢC

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,…

18/11 Kiên trì cầu xin

18/11/2023 – THỨ BẢY TUẦN 32 TN

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô

Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU XIN

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển…

17/11 Chọn lựa khôn ngoan

17/11/2023 – THỨ SÁU TUẦN 32 TN

Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

Lc 17,26-37

CHỌN LỰA KHÔN NGOAN

“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều…

16/11 Triều Đại của Thiên Chúa

16/11/2023 – THỨ NĂM TUẦN 32 TN

Th. Ma-ga-ri-ta Scốt-len

Lc 17,20-25

ĐỂ “NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN”

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21b)

Suy niệm: Người Do Thái vẫn…

15/11 Tạ ơn thế nào cho xứng

15/11/2023 – THỨ TƯ TUẦN 32 TN

Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 17,11-19

TẠ ƠN THẾ NÀO CHO XỨNG?

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao?…

14/11 Đầy tớ vô dụng

14/11/2023 – THỨ BA TUẦN 32 TN

Lc 17,7-10

ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Suy niệm:…

13/11 Lối sống của Ki Tô hữu

13/11/2023 – THỨ HAI TUẦN 32 TN

Lc 17,1-6

LỐI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU

Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu…

12/11 Canh thức sẵn sàng

12/11/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – A

Mt 25,1-13

CANH THỨC SẴN SÀNG

“Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của…

11/11 Lấy tiền của mua lấy bạn bè

11/11/2023 – THỨ BẢY TUẦN 31 TN

Th. Mác-ti-nô, giám mục

Lc 16,9-15

DÙNG TIỀN CỦA MUA LẤY BẠN BÈ

“Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền…

Khách truy cập

Hôm nay:11453
Hôm qua:13833
Tuần này:63669
Tháng này578039
Số Lượt Truy Cập:47242358
Số khách đang Online 393