09/11 Hiện diện để yêu thương

09/11/2023 – THỨ NĂM TUẦN 31 TN

Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô

Ga 2,13-22

HIỆN DIỆN ĐỂ YÊU THUƠNG

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi…

08/11 Ngồi xuống mỗi ngày

08/11/2023 – THỨ TƯ TUẦN 31 TN

Lc 14,25-33

“NGỒI XUỐNG” MỖI NGÀY

“Ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà không ngồi xuống tính toán phí tổn…?” (Lc 14,28)

Suy niệm:…

07/11 Người được dự tiệc lớn

07/11/2023 – THỨ BA TUẦN 31 TN

Lc 14,15-24

NGƯỜI ĐƯỢC DỰ TIỆC LỚN

“Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què…

06/11 Cho đi cách vô vị lợi

06/11/2023 – THỨ HAI TUẦN 31 TN

Lc 14,12-14

CHO ĐI CÁCH VÔ VỊ LỢI

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì…

05/11 Chỉ để tôn vinh Thiên Chúa

05/11/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A

Mt 23,1-12

CHỈ ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA

Chúa Giê-su nói: “Các kinh sư và người Pha-ri-sêu… làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.”…

04/11 Khiêm nhường tự hạ

04/11/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục

Lc 14,1.7-11

KHIÊM NHƯỜNG TỰ HẠ

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình…

03/11 Nhân phẩm cao quý

03/11/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ

Lc 14,1-6

NHÂN PHẨM CAO QUÝ

“Ai trong các ông có con trai hay con bò sa xuống giếng, mà lại…

02/11 Cầu cho các tín hữu đã qua đời

02/11/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Ga 6,37-40

TIN VÀO CHÚA CON ĐỂ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI

“Ý của Cha tôi là tất cả…

01/11 Vì nước trời là của họ

01/11/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Các Thánh Nam Nữ

Mt 5,1-12a

VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của anh em ở…

31/10 Một chút men, tác dụng lớn

31/10/2023 – THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

MỘT CHÚT MEN, TÁC DỤNG LỚN

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất…

Khách truy cập

Hôm nay:11146
Hôm qua:13833
Tuần này:63362
Tháng này577732
Số Lượt Truy Cập:47242051
Số khách đang Online 227