30/06 Linh hồn có giá trị vĩnh cửu

30/06/2021 – THỨ TƯ TUẦN 13 TN

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

Mt 8,28-34

LINH HỒN CÓ GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng…

29/06 Niềm tin của Phê-rô

29/06/2021 – THỨ BA TUẦN 13 TN

Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ

Mt 16,13-19

NIỀM TIN CỦA PHÊ-RÔ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Giáo Hội…

28/06 Làm môn đệ Chúa

28/06/2021 – THỨ HAI TUẦN 13 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Mt 8,18-22

LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. (Mt 8,18)…

27/06 Hiệu lực đức tin

27/06/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – B

Mc 5,21-43

HIỆU LỰC ĐỨC TIN

“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa.” (Mc 5,35)

Suy niệm: Mặc những lời phê phán,…

26/06 Khiêm tốn và nhạy bén

26/06/2021 – THỨ BẢY TUẦN 12 TN

Mt 8,5-17

KHIÊM TỐN VÀ NHẠY BÉN

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được…

25/06 Nếu Chúa muốn

25/06/2021 – THỨ SÁU TUẦN 12 TN

Mt 8,1-4

NẾU CHÚA MUỐN

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,2b)

Suy niệm: Bất cứ ai đau ốm…

24/06 Lớn lên trong Chúa

24/06/2021 – THỨ NĂM TUẦN 12 TN

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả

Lc 1,57-66.80

LỚN LÊN TRONG CHÚA

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra…

23/06 Cây tốt không thể sinh quả xấu

23/06/2021 – THỨ TƯ TUẦN 12 TN

Mt 7,15-20

NHÌN HOA QUẢ KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ BIẾT CÂY

“Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.” (Mt 7,18)…

22/06 Của thánh, đừng quăng cho chó

22/06/2021 – THỨ BA TUẦN 12 TN

Th. Pô-li-nô, giám mục

Mt 7,6.12-14

ĐỂ MẦU NHIỆM THÁNH KHÔNG BỊ XÚC PHẠM

“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo…

21/06 Hãy bao dung

21/06/2021 – THỨ HAI TUẦN 12 TN

Th. Lu-y Gon-za-ga, tu sĩ

Mt 7,1-5

HÃY BAO DUNG!

“Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Suy niệm: Những lời khuyên…

Khách truy cập

Hôm nay:9640
Hôm qua:15282
Tuần này:105431
Tháng này289246
Số Lượt Truy Cập:32013611
Số khách đang Online 706