30/09 Là thợ gặt trên đồng lúa

30/09/2021 THỨ NĂM TUẦN 26 TN

Th. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ HT

Lc 10,1-12

LÀ THỢ GẶT TRÊN ĐỒNG LÚA

Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Lc…

29/09 Những người bạn vô hình

29/09/2021 – THỨ TƯ TUẦN 26 TN

Các Tổng lãnh thiên thần: Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

Ga 1,47-51

NHỮNG NGƯỜI BẠN VÔ HÌNH

Chúa Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh…

28/09 Khi tình yêu lên ngôi

28/09/2021 – THỨ BA TUẦN 26 TN

Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo

Lc 9,51-56

KHI TÌNH YÊU LÊN NGÔI

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết…

27/09 Làm lớn là phục vụ

27/09/2021 THỨ HAI TUẦN 26 TN

Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục

Lc 9,46-50

LÀM LỚN LÀ PHỤC VỤ

“Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người…

26/09 Lánh xa dịp tội

26/09/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B

Mc 9,38-43.45.47-48

LÁNH XA DỊP TỘI

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà…

25/09 Đón nhận Thập Giá Chúa trao

25/09/2021 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Lc 9,43b-45

ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ CHÚA TRAO

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44)

Suy niệm: Với các môn đệ, con đường…

23/09 Lay động lòng người

23/09/2021 – THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 9,7-9

LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI

“Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm…

22/09 Tiếng gọi lên đường

22/09/2021 – THỨ TƯ TUẦN 25 TN

Lc 9,1-6

TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,2)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai…

Khách truy cập

Hôm nay:14388
Hôm qua:13517
Tuần này:27905
Tháng này270108
Số Lượt Truy Cập:33607525
Số khách đang Online 192