20/06 Bạn đã đánh thức Chúa chưa?

20/06/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – B

Mc 4,35-41

BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?

…Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi…

19/06 Bài học từ loài chim

19/06/2021 – THỨ BẢY TUẦN 11 TN

Th. Rô-moan-đô, viện phụ

Mt 6,24-34

BÀI HỌC TỪ LOÀI CHIM

“Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha…

18/06 Nơi chắc chắn để giữ của cải

18/06/2021 – THỨ SÁU TUẦN 11 TN

Mt 6,19-23

NƠI CHẮC CHẮN ĐỂ GIỮ CỦA CẢI

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21)

Suy niệm: Con người ra…

17/06 Hành trang tông đồ

17/06/2021 – THỨ NĂM TUẦN 11 TN

Mt 6,7-15

HÀNH TRANG TÔNG ĐỒ

Người sai Nhóm Mười Hai đi… Người chỉ thị cho các ông không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ gậy;…

16/06 Quy tắc ứng xử của Nước Trời

16/06/2021 – THỨ TƯ TUẦN 11 TN

Mt 6,1-6.16-18

QUI TẮC ỨNG XỬ CỦA NƯỚC TRỜI

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy…”…

15/06 Yêu kẻ thù

15/06/2021 – THỨ BA TUẦN 11 TN

Mt 5,43-48

YÊU KẺ THÙ

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Trong tiếng Hy lạp,…

14/06 Lấy đức báo oán

14/06/2021 – THỨ HAI TUẦN 11 TN

Mt 5,38-42

LẤY ĐỨC BÁO OÁN

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác…” (Mt 5,39)

Suy niệm: Luật báo oán “Mắt đền mắt, răng…

13/06 Nước trời lớn mạnh

13/06/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – B

Mc 4,26-34

NƯỚC TRỜI LỚN MẠNH

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31)

Suy niệm: Giống như những hiện tượng tự nhiên, Nước Trời…

12/06 Coi trọng sự trung thực

12/06/2021 THỨ BẢY TUẦN 10 TN

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Ma-ri-a

Mt 5,33-37

COI TRỌNG SỰ TRUNG THỰC

“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là…

11/06 Lời tỏ tình cùng Chúa

11/06/2021 – THỨ SÁU TUẦN 10 TN

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Ga 19,31-37

LỜI TỎ TÌNH CỦA CHÚA

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy…

Khách truy cập

Hôm nay:9413
Hôm qua:15282
Tuần này:105204
Tháng này289019
Số Lượt Truy Cập:32013384
Số khách đang Online 889