30/10 Đừng đạo đức giả

30/10/2023 – THỨ HAI TUẦN 30 TN

Lc 13,10-17

ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ!

Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa…

09/10 Đừng tưởng mình xứng đáng

CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – C
Lc 17,11-19

ĐỪNG TƯỞNG MÌNH XỨNG ĐÁNG

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ…

08/10 Xatan chia rẽ chính mình

08/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Lc 11,15-26

XA-TAN CHIA RẼ CHÍNH MÌNH?

“Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18)

Suy…

08/10/22 Đâu mới là phúc thật?

THỨ BẢY TUẦN 27 TN
Lc 11,27-28

ĐÂU MỚI LÀ PHÚC THẬT?

Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28).

Suy…

07/10 Ân sủng và sứ mạng

THỨ SÁU TUẦN 27 TN
Đức Mẹ Mân Côi
Lc 1,26-38

ÂN SỦNG VÀ SỨ MẠNG

“Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

Suy niệm: Ma-ri-a là một…

06/10 Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

 06/10 Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện.

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi…

06/10 Kiên tâm cầu nguyện

THỨ NĂM TUẦN 27 TN
Lc 11,5-13

 

KIÊN TÂM CẦU NGUYỆN

“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên…

30/09 Giải pháp của Chúa

30/09/2023 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT

Lc 9,43b-45

GIẢI PHÁP CỦA CHÚA

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời…

29/09 Sứ mạng các tổng lãnh Thiên Thần

29/09/23 THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Ga 1,47-51

SỨ MẠNG CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Đức Giê-su nói: “Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và…

28/09 Là Chúa của ân sủng

28/09/2023 – THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Th.Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo

Lc 9,7-9

LÀ CHÚA CỦA ÂN SỦNG

“Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết những gì đã xảy ra, thì phân vân…

Khách truy cập

Hôm nay:10850
Hôm qua:13833
Tuần này:63066
Tháng này577436
Số Lượt Truy Cập:47241755
Số khách đang Online 842