13/01 Quyền năng tha thứ

13/01/2023 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 2,1-12

QUYỀN NĂNG THA THỨ

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con,…

12/01 Chúa chạnh lòng thương

12/01/2023 – THỨ NĂM TUẦN 1 TN

Mc 1,40-45

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh được sạch!” (Mc 1,41)

Suy niệm:…

11/01 Đức Giê su thương cảm

11/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 1 TN

Mc 1,29-39

ĐỨC GIÊ-SU THƯƠNG CẢM

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ đau ốm mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì…

10/01 Uy quyển của Chúa

10/01/2023 – THỨ BA TUẦN 1 TN

Mc 1,21-28

UY QUYỀN CỦA CHÚA

“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” (Mc 1,24)

Suy niệm:…

09/01 Ngạc nhiên chưa

09/01/2023 – THỨ HAI TUẦN 1 TN

Chúa Giê-su chịu phép rửa

Mt 3,13-17

NGẠC NHIÊN CHƯA!

Đức Giê-su… đến gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực…

08/01 Lòng thành đưa ta đến gặp Chúa

08/01/2023 – CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – A

Mt 2,1-12

LÒNG THÀNH ĐƯA TA

ĐẾN GẶP CHÚA

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận…

07/01 Sẵn sàng cho giờ Chúa đến

07/01/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 2,1-11

SẴN SÀNG CHO GIỜ CHÚA ĐẾN

“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” (Ga 2,4)…

06/01 Thiên Chúa làm người

06/01/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Lc 3,23-28

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con…

05/01 Cứ đến mà xem

05/01/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,43-51

CỨ ĐẾN MÀ XEM

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng…

04/01 Việc tông đồ số một

04/01/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,35-42

VIỆC TÔNG ĐỒ SỐ MỘT

Ông An-rê đến gặp em mình là ông Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa…

Khách truy cập

Hôm nay:7065
Hôm qua:13792
Tuần này:64226
Tháng này31789
Số Lượt Truy Cập:42803101
Số khách đang Online 544