14/07 Mạc khải cho nguoi bé mọn

14/07/2021 – THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Th. Ca-mi-lô Len-li, linh mục

Mt 11,25-27

MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã…

13/07 Ơn ban đi với trách nhiệm

13/07/2021 – THỨ BA TUẦN 15 TN

Th. Hen-ri-cô

Mt 11,20-24

ƠN BAN ĐI VỚI TRÁCH NHIỆM

Chúa Giê-su nói: “Khốn cho ngươi hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-đa! Vì nếu các phép lạ…

12/07 Bình an trong Chúa Ki-Tô

12/07/2021 – THỨ HAI TUẦN 15 TN

Mt 10,34-11,1

BÌNH AN TRONG CHÚA KI-TÔ

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất.” (Mt 10,34)

Suy niệm: Nhiều người vẫn nghĩ…

11/07 Hành trang đơn giản

11/07/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – B

Mc 6,7-13

HÀNH TRANG ĐƠN GIẢN

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương…

10/07 Can đảm và trung thành

10/07/2021 – THỨ BẢY TUẦN 14 TN

Mt 10,24-33

CAN ĐẢM VÀ TRUNG THÀNH

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha…

09/07 Nghịch lý Nước trời

09/07/2021 – THỨ SÁU TUẦN 14 TN

Th. Âu-tinh Zao Rong và các bạn tử đạo

Mt 10,16-23

NGHỊCH LÝ NƯỚC TRỜI

Đức Giê-su nói với các tông đồ rằng: “Thầy sai anh em đi…

08/07 Nước trời đã gần đến

08/07/2021 – THỨ NĂM TUẦN 14 TN

Mt 10,6-15

NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN!

“Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho…

07/07 Gọi tên trao sứ mạng

07/07/2021 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN

Mt 10,1-7

GỌI TÊN TRAO SỨ MẠNG

Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Suy niệm: Đứng trước cánh…

06/07 Tấm lòng của Đức Giê-su

06/07/2021 – THỨ BA TUẦN 14 TN

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

Mt 9,32-38

TẤM LÒNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà…

05/07 Chạm đến lòng Chúa

05/07/2021 – THỨ HAI TUẦN 14 TN

Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục

Mt 9,18-26

CHẠM ĐẾN LÒNG CHÚA

Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau…

Khách truy cập

Hôm nay:12917
Hôm qua:13498
Tuần này:26415
Tháng này513850
Số Lượt Truy Cập:32749535
Số khách đang Online 348