14/09 Thập giá cứu độ

14/09/2023 – THỨ NĂM TUẦN 23 TN

Suy tôn Thánh Giá

Ga 3,13-17

THẬP GIÁ CỨU ĐỘ

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống…

13/09 Những người được chúc phúc

13/09/2023 – THỨ TƯ TUẦN 23 TN

Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 6,20-26

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚC PHÚC

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và…

12/09 Được chọn để sống hiệp nhất

12/09/2023 – THỨ BA TUẦN 23 TN

Thánh Danh Đức Ma-ri-a

Lc 6,12-19

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ SỐNG HIỆP NHẤT

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng…

11/09 Nguyên tắc luân lý

11/09/2023 – THỨ HAI TUẦN 23 TN

Lc 6,6-11

NGUYÊN TẮC LUÂN LÝ

Đức Giê-su nói: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” (Lc 6,9)…

10/09 Những điều khó nói

10/09/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A

Mt 18,15-20

NHỮNG ĐIỀU KHÓ NÓI

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với…

09/09 Chia sợi tóc làm tư?

09/09/2023 – THỨ BẢY TUẦN 22 TN

Th. Phê-rô Cla-vê, linh mục

Lc 6,1-5

CHẺ SỢI TÓC LÀM TƯ?

Có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong…

08/09 Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

08/09/2023 – THỨ SÁU TUẦN 22 TN

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

Mt 1,1-16.18-23

TA LÀ ĐOÀN CON THIÊN CHÚA

Như thế tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua…

07/09 Bỏ mình để biết mình biết Chúa

07/09/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

Lc 5,1-11

BỎ MÌNH ĐỂ BIẾT MÌNH, BIẾT CHÚA

“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới… Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ…

06/09 Xin chữa lành con, lạy Chúa

06/09/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

Lc 4,38-44

XIN CHỮA LÀNH CON, LẠY CHÚA

Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều…

05/09 Biết Chúa

05/09/2023 – THỨ BA TUẦN 22 TN

Th. Tê-rê-xa Can-cút-ta, nữ tu

Lc 4,31-37

BIẾT CHÚA

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét,…

Khách truy cập

Hôm nay:15160
Hôm qua:18031
Tuần này:15160
Tháng này529530
Số Lượt Truy Cập:47193849
Số khách đang Online 313