27/10 Sứ mạng ngôn sứ

27/10/2022 – THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Lc 13,31-35

SỨ MẠNG NGÔN SỨ

“Vì một ngôn sứ mà chết ngoài Giê-ru-sa-lem thì không được.” (Lc 13,33)

Suy niệm: Nể phục tấm gương can đảm…

26/10 Theo Chúa mỗi ngày

26/10/2022 – THỨ TƯ TUẦN 30 TN

Lc 13,22-30

THEO CHÚA MỖI NGÀY

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)

Suy niệm: Chuyện kể có một chú lừa bị rớt…

25/10 Bài học từ hạt cải

25/10/2022 – THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

BÀI HỌC TỪ HẠT CẢI

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn minh.” (Lc 13,19)

Suy niệm:…

24/10 Chúa cần lòng nhân

24/10/2022 – THỨ HAI TUẦN 30 TN

Th. An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục

Lc 13,10-17

CHÚA CẦN LÒNG NHÂN

Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su chữa bệnh vào ngày Sa-bát… Ông lên…

23/10 Như thể là cầu nguyện

23/10/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – C

Chúa Nhật Truyền Giáo

Lc 18,9-14

NHƯ THẾ LÀ CẦU NGUYỆN

Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện.…

22/10 Sinh trái ngọt cho đời

22/10/2022 – THỨ BẢY TUẦN 29 TN

Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

Lc 13,1-9

SINH TRÁI NGỌT CHO ĐỜI

“Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa… May ra sang năm nó có…

21/10 Xin được ơn phân định

21/10/2022 – THỨ SÁU TUẦN 29 TN

Lc 12,54-59

XIN ĐƯỢC ƠN PHÂN ĐỊNH

“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận…

20/10 Cùng ném lửa với Đức Giê-su

20/10/2022 – THỨ NĂM TUẦN 29 TN

Lc 12,49-53

CÙNG NÉM LỬA VỚI ĐỨC GIÊ-SU

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào trái đất, và Thầy những ước mong…

19/10 Trung tín và khôn ngoan

19/10/2022 – THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Th. Gio-an Brê-bớp, linh mục, th. I-sa-ác Giô-gơ, linh mục và các bạn tử đạo

Lc 12,39-48

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

“Vậy thì ai là người quản…

18/10 Sứ điệp bình an

18/10/2022 – THỨ BA TUẦN 29 TN

Th. Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

Lc 10,1-9

SỨ ĐIỆP BÌNH AN

“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà…

Khách truy cập

Hôm nay:26877
Hôm qua:23238
Tuần này:50115
Tháng này491871
Số Lượt Truy Cập:41639802
Số khách đang Online 375