04/07 Không tin không có phép lạ

04/07/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – B

Mc 6,1-6

KHÔNG TIN, KHÔNG CÓ PHÉP LẠ

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài…

03/07 Hồng ân đức tin

03/07/2021 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Th. Tô-ma, tông đồ

Ga 20,24-29

HỒNG ÂN ĐỨC TIN

“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt…

02/07 Tình yêu xóa bỏ mọi tội lỗi

02/07/2021 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Mt 9,9-13

TÌNH YÊU XOÁ BỎ MỌI TỘI LỖI

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người…

01/07 Lời chữa lành

01/07/2021 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN

Mt 9,1-8

LỜI CHỮA LÀNH

“Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (Mt 9,2)

Suy niệm: Đối với người Do Thái, bệnh…

30/06 Linh hồn có giá trị vĩnh cửu

30/06/2021 – THỨ TƯ TUẦN 13 TN

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

Mt 8,28-34

LINH HỒN CÓ GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng…

29/06 Niềm tin của Phê-rô

29/06/2021 – THỨ BA TUẦN 13 TN

Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ

Mt 16,13-19

NIỀM TIN CỦA PHÊ-RÔ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Giáo Hội…

28/06 Làm môn đệ Chúa

28/06/2021 – THỨ HAI TUẦN 13 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Mt 8,18-22

LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. (Mt 8,18)…

27/06 Hiệu lực đức tin

27/06/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – B

Mc 5,21-43

HIỆU LỰC ĐỨC TIN

“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa.” (Mc 5,35)

Suy niệm: Mặc những lời phê phán,…

26/06 Khiêm tốn và nhạy bén

26/06/2021 – THỨ BẢY TUẦN 12 TN

Mt 8,5-17

KHIÊM TỐN VÀ NHẠY BÉN

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được…

25/06 Nếu Chúa muốn

25/06/2021 – THỨ SÁU TUẦN 12 TN

Mt 8,1-4

NẾU CHÚA MUỐN

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,2b)

Suy niệm: Bất cứ ai đau ốm…

Khách truy cập

Hôm nay:12555
Hôm qua:13498
Tuần này:26053
Tháng này513488
Số Lượt Truy Cập:32749173
Số khách đang Online 149