29/08 Làm chứng cho chân lý

29/08/2023 – THỨ BA TUẦN 21 TN

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

Mc 6,17-29

LÀM CHỨNG CHO CHÂN LÝ

Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông…

28/08 Sống đúng sự thật

28/08/2023 – THỨ HAI TUẦN 21 TN

Th. Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 23,13.15-22

SỐNG ĐÚNG SỰ THẬT

“Khốn cho các người hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình.” (Mt…

27/08 Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống

27/08/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A

Mt 16,13-20

ĐỨC KI-TÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA LOÀI NGƯỜI

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 13,16)

Suy niệm: Qua hằng…

26/08 Làm lớn đích thực

26/08/2023 – THỨ BẢY TUẦN 20 TN

Mt 23,1-12

LÀM LỚN ĐÍCH THỰC

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

Suy niệm: Servus servorum…

25/08 Mức độ của tình yêu

25/09/23 – THỨ SÁU TUẦN 20 TN

Th. Giu-se Ca-la-san, linh mục

Mt 22,34-40

MỨC ĐỘ CỦA TÌNH YÊU

“Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi… còn điều răn thứ hai, là…

24/08 Đấng thấu suốt mọi sự

24/08/2023 – THỨ NĂM TUẦN 20 TN

Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

Ga 1,45-51

ĐẤNG THẤU SUỐT MỌI SỰ

Đức Giê-su nói: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã…

23/08 Công bằng và tình thương

23/08/2023 – THỨ TƯ TUẦN 20 TN

Th. Rô-sa Li-ma, trinh nữ

Mt 20,1-16a

CÔNG BẰNG VÀ TÌNH THƯƠNG

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt 20,4.7)

Suy niệm: Có…

22/08 Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng

22/08/2023 – THỨ BA TUẦN 20 TN

Đức Ma-ri-a Nữ vương

Lc 1,26-38

MẸ LÀ NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai… Triều đại của Người sẽ…

21/08 Điều kiện để nên hoàn thiện

21/08/2023 – THỨ HAI TUẦN 20 TN

Th. Pi-ô X, giáo hoàng Mt 19,16-22

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán tài sản của anh và đem…

20/08 Tất cả đều đồng bàn

20/08/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A

Mt 15,21-28

TẤT CẢ ĐỀU ĐỒNG BÀN

Đức Giê-su nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy…

Khách truy cập

Hôm nay:6
Hôm qua:11725
Tuần này:63947
Tháng này6
Số Lượt Truy Cập:47242636
Số khách đang Online 476