14/12 ai xứng đáng

14/12/2021 – THỨ BA TUẦN 3 MV

Th. Gio-an Thánh giá, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 21,28-32

AI XỨNG ĐÁNG?

“Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm…

13/12 Sự thật sẽ giải phóng anh em

13/12/2021 – THỨ HAI TUẦN 3 MV

Th. Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo

Mt 21,23-27

SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG ANH EM

“Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền…

12/12 Làm việc lành xứng với lòng sám hối

12/12/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – C

Lc 3,10-18

LÀM VIỆC LÀNH XỨNG VỚI LÒNG SÁM HỐI

Đám đông hỏi Gio-an rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” (Lc 3,10)

Suy niệm:…

11/12 Thân phận ngôn sứ

11/12/2021 – THỨ BẢY TUẦN 3 MV

Th. Đa-ma-sô I, giáo hoàng

Mt 17,10-13

THÂN PHẬN NGÔN SỨ

“Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra, nhưng đã xử với ông theo ý…

10/12 Thế hệ này giống ai?

10/12/2021 – THỨ SÁU TUẦN 3 MV

Đức Mẹ Lô-re-tô Mt 11,16-19

THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI?

“Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (Mt 11,16a)

Suy niệm: Những người đương thời với…

09/12 Cao trọng trong nước trời

09/12/2021 – THỨ NĂM TUẦN 2 MV

Th. Gio-an Đi-đa-cô

Mt 11,11-15

CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI

Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có…

08/12 Mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương tội tình

08/12/2021 – THỨ TƯ TUẦN 1 MV

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lc 1,26-38

MẸ TUYỆT MỸ, KHÔNG HỀ VẤN VƯƠNG TỘI TÌNH

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ…

07/12 Tin tưởng

07/12/2021 – THỨ BA TUẦN 2 MV

Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 18,12-14

TIN TƯỞNG

“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi…

06/12 Ca tụng quyền năng Chúa

06/12/2021 – THỨ HAI TUẦN 2 MV

Th. Ni-cô-la, giám mục

Lc 5,17-26

CA TỤNG QUYỀN NĂNG CHÚA

Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau:…

05/12 Con đường Giê-su

05/12/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – C

Lc 3,1-6

CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người…

Khách truy cập

Hôm nay:8088
Hôm qua:21375
Tuần này:108404
Tháng này352672
Số Lượt Truy Cập:35874636
Số khách đang Online 498