07/08 Vì thiếu ăn chay và cầu nguyện

07/08/2021 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 19 TN

Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo

Mt 17,14-20

VÌ THIẾU ĂN CHAY CẦU NGUYỆN

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và…

06/08 Hạnh phúc được ở với Đức Giêsu

06/08/2021 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

CHÚA HIỂN DUNG

Mc 9,2-10

HẠNH PHÚC ĐƯỢC Ở VỚI ĐỨC GIÊ-SU

Bấy giờ, Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con ở đây…

05/08 Hội thánh của Chúa

05/08/2021 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

Mt 16,13-33

HỘI THÁNH CỦA CHÚA

“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng…

04/08 Kiên nhẫn đến cùng

04/08/2021 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

Mt 15,21-28

KIÊN NHẪN ĐẾN CÙNG

Bấy giờ, Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà…

03/08 Thấy nhưng không nhận ra

03/08/2021 – THỨ BA TUẦN 18 TN

Mt 14,22-36

THẤY NHƯNG KHÔNG NHẬN RA

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và sợ hãi la lên. (Mt 14,26)…

02/08 Cộng tác với Chúa

02/08/2021 – THỨ HAI TUẦN 18 TN

Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục

Mt 14,13-21

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ…

01/08 Đức tin đem lại sự sống

01/08/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B

Ga 6,24-35

ĐỨC TIN ĐEM LẠI SỰ SỐNG

Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức…

31/07 Là ngôn sứ của sự thật

31/07/2021 – THỨ BẢY TUẦN 17 TN

Th. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục

Mt 14,1-12

LÀ NGÔN SỨ CỦA SỰ THẬT

Ông Gio-an có nói với nhà vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” (Mt…

30/07 Sự khôn ngoan của Chúa

30/07/2021 – THỨ SÁU TUẦN 17 TN

Th. Phê-rô Kim ngôn, giám mục

Mt 13,54-58

SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA

“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế…

29/07 Tin vào con Thiên Chúa

29/07/2021 – THỨ NĂM TUẦN 17 TN

Th. Mác-ta

Ga 11,19-27

TIN VÀO CON THIÊN CHÚA

“Con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.” (Ga 11,27)

Suy niệm: Qua việc cho La-da-rô sống…

Khách truy cập

Hôm nay:4692
Hôm qua:23371
Tuần này:125331
Tháng này367534
Số Lượt Truy Cập:33704951
Số khách đang Online 257