24/02 Phần thưởng muôn đời

24/02/2022 – THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

PHẦN THƯỞNG MUÔN ĐỜI

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô… người đó sẽ không mất phần…

23/02 Miễn là làm điều thiện

23/02/2022 THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Th. Pô-ly-cáp, giám mục, tử đạo

Mc 9,38-40

MIỄN LÀ LÀM ĐIỀU THIỆN

“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ,…

22/02 Hội Thánh hiệp hành

22/02/2022 – THỨ BA TUẦN 7 TN

Lập Tông tòa thánh Phê-rô

Mt 16,13-19

HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

“Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy.” (Mt 16,19)…

21/02 Đức Giê-su quát mắng quỷ

21/02/2022 – THỨ HAI TUẦN 7 TN

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 9,14-29

ĐỨC GIÊ-SU QUÁT MẮNG QUỶ

Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho…

20/02 Có lòng nhân từ như Chúa

20/02/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – C

Lc 6,27-38

CÓ LÒNG NHÂN TỪ NHƯ CHÚA

“Anh em có hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)…

19/02 Sẵn sàng vác Thánh Giá

19/02/2022 – THỨ BẢY TUẦN 6 TN

Mc 9,2-13

SẴN SÀNG VÁC THÁNH GIÁ

Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có…

18/02 Được và mất trong đời

18/02/2022 – THỨ SÁU TUẦN 6 TN

Mc 8,34-9,1

ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG ĐỜI

“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và…

17/02 Con Người phải chịu đau khổ nhiều

17/02/2022 – THỨ NĂM TUẦN 6 TN

Bảy Thánh lập dòng Tôi tớ Đức Mẹ

Mc 8,27-33

RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH

Chúa Giê-su dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu…

16/02 Tay con trong tay Chúa

16/02/2022 – THỨ TƯ TUẦN 6 TN

Mc 8,22-26

TAY CON TRONG TAY CHÚA

Đức Giê-su và các môn đệ đi đến Bét-sai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su…

15/02 Đừng cứng lòng

15/02/2022 – THỨ BA TUẦN 6 TN

Mc 8,14-21

ĐỪNG CỨNG LÒNG

“Lòng anh em ngu muội thế?” (Mc 8,17)

Suy niệm: Các môn đệ quả là hậu đậu, ngần ấy người với biết…

Khách truy cập

Hôm nay:10815
Hôm qua:19277
Tuần này:86293
Tháng này214755
Số Lượt Truy Cập:37510949
Số khách đang Online 466