14/08 Nên Thánh trong bổn phận

14/08/2023 – THỨ HAI TUẦN 19 TN

Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê

Mt 17,22-27

NÊN THÁNH TRONG BỔN PHẬN

“Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.” (Mt 17,27)…

13/08 Đi trên nước đến với Chúa

13/08/23 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A
Mt 14,22-33 

“ĐI TRÊN NƯỚC” ĐẾN VỚI CHÚA

Khi ấy ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi…

12/08 Đặt niềm tin nơi Đức Ki Tô

12/08/2023 – THỨ BẢY TUẦN 18 TN

Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu

Mt 17,14-20

ĐẶT NIỀM TIN NƠI ĐỨC KI-TÔ

“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng không được.”…

11/08 Liều mất thì sẽ được

11/08/2023 – THỨ SÁU TUẦN 18 TN

Th. Cla-ra, trinh nữ

Mt 16,24-28

LIỀU MẤT THÌ SẼ ĐƯỢC

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì…

09/08 Kiên trì cầu xin

09/08/2023 – THỨ TƯ TUẦN 18 TN

Th. Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh giá, nữ tu, tử đạo

Mt 15,21-28

KIÊN TRÌ CẦU XIN

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì sẽ…

08/08 Xin Chúa cứu

08/08/2023 – THỨ BA TUẦN 18 TN

Th. Đa-minh, linh mục

Mt 14,22-36

XIN CHÚA CỨU!

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Chúa Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì…

07/08 Điều làm nên phép lạ

07/08/2023 – THỨ HAI TUẦN 18 TN

Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo

Mt 14,13-21

ĐIỀU LÀM NÊN PHÉP LẠ

“Ở đây, chúng con chỉ có vọn vẹn năm cái bánh…

06/08 Biến đổi đời con Chúa ơi

06/08/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

Chúa Hiển Dung Mt 17,1-9

BIẾN ĐỔI ĐỜI CON, CHÚA ƠI!

Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi…

05/08 Để Chúa lớn lên

05/08/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

Mt 14,1-12

ĐỂ CHÚA LỚN LÊN

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những…

04/08 Xóa thành kiến để vững tin

04/08/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

Mt 13,54-58

XOÁ THÀNH KIẾN ĐỂ VỮNG TIN

Chúa Giê-su nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ…

Khách truy cập

Hôm nay:15983
Hôm qua:18031
Tuần này:15983
Tháng này530353
Số Lượt Truy Cập:47194672
Số khách đang Online 172