24/7 Giữ cẩn thận Lời của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần 16 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 20:1-17; Mt 13:18-23.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Giữ cẩn thận Lời của Thiên Chúa.

Có hai quan niệm rất khác nhau về Lề Luật: Thứ…

22/7 Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh

Thứ Tư Tuần 16 TN1, Năm B

St. Mary Magdala

Bài đọc: Exo 16:1-5, 9-15; Jn 20:1, 11-18.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh.

Nhu cầu ăn uống…

21/7 Thi hành thánh ý Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần 16 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 14:21-15:1; Mt 12:46-50.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Có thể nói cuộc đời con người là một mầu nhiệm, vì…

20/7 Đừng thử thách Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần 16 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 14:5-18; Mt 10:38-42.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đừng thử thách Thiên Chúa.

Thiên Chúa không mắc nợ gì con người; trái lại, con người mắc…

19/7 Hy vọng trong thất vọng

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Jer 23:1-6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy vọng trong thất vọng

Trong cuộc đời, có những lúc con người cảm thấy lo…

19/7 VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/07/2015)

[Gr 23,1­6; Ep 2,13­18; Mc 6,30­34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lời Chúa của Phụng Vụ Chúa Nhật XV…

18/7 Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống

Thứ Bảy Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 12:37-42; Mt 12:14-21.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống.

Một trong những đối nghịch nữa xảy ra khi so sánh…

17/7 Lề Luật làm ra là để bảo vệ sự sống

Thứ Sáu Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 11:10-12:14; Mt 12:1-8.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lề Luật làm ra là để bảo vệ sự sống.

Con người rất dễ bị lạc đường, lý…

Khách truy cập

Hôm nay:4632
Hôm qua:8494
Tuần này:13126
Tháng này125226
Số Lượt Truy Cập:25359514
Số khách đang Online 431