04/01 Mục tử và trách nhiệm

04/01/2022 – THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

Mc 6,34-44

MỤC TỬ VÀ TRÁCH NHIỆM

Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không…

03/01 Thánh Danh Chúa Giê-su

03/01/2022 – THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Thánh Danh Chúa Giê-su

Mt 4,12-17.23-25

ĐỊA CHỈ ĐÁNG LƯU Ý

“Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm…

02/01 Đến thờ lạy Chúa

02/01/2022 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

Mt 2,1-12

ĐẾN THỜ LẠY CHÚA

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,11)…

01/01 Hồn nhiên loan báo Tin Mừng

01/01/2022 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa – Cầu cho hoà bình thế giới

Lc 2,16-21

HỒN NHIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG

Đến nơi, họ gặp…

31/12 Cuộc hành trình kỳ diệu

31/12/2021 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GS

Th. Xin-vét-tê I, giáo hoàng

Ga 1,1-18

CUỘC HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)…

30/12 Là Con Thiên Chúa làm người

30/12/2021 – THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GS

Lc 2,36-40

LÀ CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Còn Hài Nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên…

29/12 Vì mắt tôi đã thấy

29/12/2021 – THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GS

Th. Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo

Lc 2,22-35

VÌ MẮT TÔI ĐÃ THẤY

“Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa xin để tôi…

28/12 Hiến dâng cho Hài Nhi Giêsu

28/12/2021 – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT GS

Các Thánh Anh Hài

Mt 2,13-18

HIẾN DÂNG CHO HÀI NHI GIÊ-SU

“Này ông, dậy đem Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập… vì vua…

27/12 Những bước chân chạy

27/12/2021 – THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GS

Th. Gio-an, tông đồ

Ga 20,2-8

NHỮNG BƯỚC CHÂN CHẠY

Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ…

26/12 Cảm nghiệm tin vui cứu độ

25/12/2021 – THỨ BẢY ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Lc 2,15-20

CẢM NGHIỆM TIN VUI CỨU ĐỘ

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi…

Khách truy cập

Hôm nay:14218
Hôm qua:22897
Tuần này:116591
Tháng này37115
Số Lượt Truy Cập:36729136
Số khách đang Online 703