23/11 Kiên trì để được sống

23/11/2022 – THỨ TƯ TUẦN 34 TN

Th. Clê-men-tê I, giao hoàng, tử đạo

Lc 21,12-19

KIÊN TRÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,19)…

23/11 Hướng về đền thờ vi4ng cửu

22/11/2022 – THỨ BA TUẦN 34 TN

Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 21,5-11

HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU

Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày…

21/11 Thuộc về gia đình Chúa

21/11/2022 THỨ HAI TUẦN 34 TN

Đức Mẹ dâng mình

Mt 12,46-50

THUỘC VỀ GIA ĐÌNH CHÚA

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em…

20/11 Có trời mới biết

20/11/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C

CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ

Lc 23,35-43

CÓ TRỜI MỚI BIẾT

“Ông Giê-su ơi ! Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” Và…

19/11 Con cái sự sống lại

19/11/2022 – THỨ BẢY TUẦN 33 TN

Lc 20,27-40

CON CÁI SỰ SỐNG LẠI

“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con…

18/11 Giận vì thương

18/11/2022 – THỨ SÁU TUẦN 33 TN

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô

Lc 19,45-48

GIẬN VÌ THƯƠNG

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và…

17/11 Chung thân phận người

17/11/2022 – THỨ NĂM TUẦN 33 TN

Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

Lc 19,41-44

CHUNG THÂN PHẬN NGƯỜI

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.” (Lc 19,41)

Suy niệm: Đối với…

16/11 Sinh lợi cho Nước Trời

16/11/2022 – THỨ TƯ TUẦN 33 TN

Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len, trinh nữ

Lc 19,11-28

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI

“Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19,23)

Suy niệm: Người…

15/11 Đừng dán nhãn thành kiến

15/11/2022 – THỨ BA TUẦN 33 TN

Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 19,1-10

ĐỪNG DÁN NHÃN THÀNH KIẾN

“Người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,10)

Suy…

14/11 Lòng tin của anh đã chữa anh

14/11/2022 – THỨ HAI TUẦN 33 TN

Lc 18,35-43

LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CHỮA ANH

“-Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! -Anh muốn tôi làm gì cho anh? -Lạy…

Khách truy cập

Hôm nay:3758
Hôm qua:13792
Tuần này:60919
Tháng này28482
Số Lượt Truy Cập:42799794
Số khách đang Online 112