24/07 Cám dỗ dấu lạ

24/07/2023 – THỨ HAI TUẦN 16 TN

Th. Sa-be-li-ô Ma-lúp, linh mục

Mt 12,38-42

CÁM DỖ “DẤU LẠ”

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác…

23/07 Kiên nhẫn, hy vọng, thương xót

23/07/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A

Mt 13,24-43

KIÊN NHẪN-HY VỌNG-THƯƠNG XÓT

“Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn…

22/07 Tôi đã thấy Chúa

22/07/2023 – THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Th. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

Ga 20,1-2,11-18

CHỨNG NHÂN CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH CHO MỌI NGƯỜI

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa,” và…

21/07 Ý nghĩa ngày chúa nhật

21/07/2023 – THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Th. Lô-ren-xô Brin-đi-xi, linh mục

Mt 12,1-8

Ý NGHĨA NGÀY CHÚA NHẬT

“Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Mt 12,8)

Suy niệm: Người Pha-ri-sêu giữ…

20/07 Học với Giê-su

20/07/2023 – THỨ NĂM TUẦN 15 TN

Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo

Mt 11,28-30

HỌC VỚI GIÊ-SU

Chúa Giê-su nói : “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,…

19/07 Mầu nhiệm Nước Trời cho người bé mọn

19/07/2023 – THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Mc 11,25-27

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc…

18/07 Sám hối và hoán cải đời sống

18/07/2023 – THỨ BA TUẦN 15 TN

Mt 11,20-24

SÁM HỐI VÀ HOÁN CẢI ĐỜI SỐNG

Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không…

17/07 Chén nước lã cho kẻ bé mọn

17/06/23 – THỨ HAI TUẦN 15 TN

Mt 10,34-11,1

CHÉN NƯỚC LÃ CHO KẺ BÉ MỌN

“Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi,……

16/07 Trở nên đất tốt

16/07/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A

Mt 13,1-23

TRỞ NÊN ĐẤT TỐT

“Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,8)

Suy niệm: Thiên Chúa là…

15/07 Đừng thỏa hiệp vì sợ

15/07/2023 – THỨ BẢY TUẦN 14 TN

Th. Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 10,24-33

ĐỪNG THOẢ HIỆP VÌ SỢ

Đức Giê-su nói với các tông đồ rằng: “Không một con (chim sẻ) nào…

Khách truy cập

Hôm nay:15624
Hôm qua:18031
Tuần này:15624
Tháng này529994
Số Lượt Truy Cập:47194313
Số khách đang Online 223