18/07 Chúa chạnh lòng thương

18/07/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – B

Mc 6,30-34

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên…

17/07 Hiền như Giê- su

17/07/2021 – THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Mt 12,14-21

HIỀN NHƯ GIÊ-SU

“Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng gì giữa phố phường. Cây lau bị giập,…

16/07 Có lòng nhân

16/07/2021 – THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Đức Mẹ núi Cát Minh

Mt 12,1-8

CÓ LÒNG NHÂN

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,’…

15/07 Chúa là nguồn an ủi

THỨ NĂM TUẦN 15 TN
Th. Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT
Mt 11,28-30

CHÚA LÀ NGUỒN AN ỦI

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho…

14/07 Mạc khải cho nguoi bé mọn

14/07/2021 – THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Th. Ca-mi-lô Len-li, linh mục

Mt 11,25-27

MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã…

13/07 Ơn ban đi với trách nhiệm

13/07/2021 – THỨ BA TUẦN 15 TN

Th. Hen-ri-cô

Mt 11,20-24

ƠN BAN ĐI VỚI TRÁCH NHIỆM

Chúa Giê-su nói: “Khốn cho ngươi hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-đa! Vì nếu các phép lạ…

12/07 Bình an trong Chúa Ki-Tô

12/07/2021 – THỨ HAI TUẦN 15 TN

Mt 10,34-11,1

BÌNH AN TRONG CHÚA KI-TÔ

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất.” (Mt 10,34)

Suy niệm: Nhiều người vẫn nghĩ…

11/07 Hành trang đơn giản

11/07/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – B

Mc 6,7-13

HÀNH TRANG ĐƠN GIẢN

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương…

10/07 Can đảm và trung thành

10/07/2021 – THỨ BẢY TUẦN 14 TN

Mt 10,24-33

CAN ĐẢM VÀ TRUNG THÀNH

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha…

09/07 Nghịch lý Nước trời

09/07/2021 – THỨ SÁU TUẦN 14 TN

Th. Âu-tinh Zao Rong và các bạn tử đạo

Mt 10,16-23

NGHỊCH LÝ NƯỚC TRỜI

Đức Giê-su nói với các tông đồ rằng: “Thầy sai anh em đi…

Khách truy cập

Hôm nay:11957
Hôm qua:23371
Tuần này:132596
Tháng này374799
Số Lượt Truy Cập:33712216
Số khách đang Online 241