04/09 Phá đổ thành kiến

04/09/2023 – THỨ HAI TUẦN 22 TN

Lc 4,16-30

PHÁ ĐỔ THÀNH KIẾN

Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán…

03/09 Từ bỏ chính mình

03/09/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A

Mt 16,21-27

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình…

02/09 Làm giàu cho Nước Chúa

02/09/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN

Mt 25,14-30

LÀM GIÀU CHO NƯỚC CHÚA

“Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình…

01/09 Ai dại ai khôn?

01/09/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN

Mt 25,1-13

AI DẠI? AI KHÔN?

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó thì…

31/08 Canh thức từng giây phút

31/08/2023 – THỨ NĂM TUẦN 21 TN

Mt 24,42-51

CANH THỨC TỪNG GIÂY PHÚT

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24,42)…

30/08 Can đảm khiển trách

30/08/2023 – THỨ TƯ TUẦN 21 TN

Mt 23,27-32

CAN ĐẢM KHIỂN TRÁCH

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình.” (Mt 23,27)

Suy niệm: Ta dễ xúc động,…

29/08 Làm chứng cho chân lý

29/08/2023 – THỨ BA TUẦN 21 TN

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

Mc 6,17-29

LÀM CHỨNG CHO CHÂN LÝ

Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông…

28/08 Sống đúng sự thật

28/08/2023 – THỨ HAI TUẦN 21 TN

Th. Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 23,13.15-22

SỐNG ĐÚNG SỰ THẬT

“Khốn cho các người hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình.” (Mt…

27/08 Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống

27/08/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A

Mt 16,13-20

ĐỨC KI-TÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA LOÀI NGƯỜI

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 13,16)

Suy niệm: Qua hằng…

26/08 Làm lớn đích thực

26/08/2023 – THỨ BẢY TUẦN 20 TN

Mt 23,1-12

LÀM LỚN ĐÍCH THỰC

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)

Suy niệm: Servus servorum…

Khách truy cập

Hôm nay:15998
Hôm qua:12769
Tuần này:169185
Tháng này425207
Số Lượt Truy Cập:44490620
Số khách đang Online 189