08/09 Gia phả đặc biệt

08/09/2021 – THỨ TƯ TUẦN 23 TN

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

Mt 1,1-16.18-23

GIA PHẢ ĐẶC BIỆT

Đây là gia phả của Đức Giê-su Ki-tô, con cháu Vua Đa-vít… ông Áp-ra-ham sinh…

07/09 Được chọn sống hiệp nhất

07/09/2021 – THỨ BA TUẦN 23 TN

Lc 6,12-19

ĐƯỢC CHỌN SỐNG HIỆP NHẤT

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người…

06/09 Đấng đến để chữa lành

06/09/2021 – THỨ HAI TUẦN 23 TN

Lc 6,6-11

ĐẤNG ĐẾN ĐỂ CHỮA LÀNH

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay làm điều dữ,…

05/09 Đừng để tâm hồn câm điếc

05/09/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B

Mc 7,31-37

ĐỪNG ĐỂ TÂM HỒN CÂM ĐIẾC

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay…

04/09 Ngày của Chúa

04/09/2021 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

Lc 6,1-5

NGÀY CỦA CHÚA

“Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà…

03/09 Lý do ăn chay

03/09/2021 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 23 TN

Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT

Lc 5,33-39

LÝ DO ĂN CHAY

“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới…

02/09 Vâng lời làm nên phép lạ

02/09/2021 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

Lc 5,1-11

VÂNG LỜI LÀM NÊN PHÉP LẠ

Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.…

01/09 Chúa Giê-su, Đấng chữa lành

01/09/2021 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

Lc 4,38-44

CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG CHỮA LÀNH

Tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người.…

31/08 Lời Chúa đầy uy quyền

31/08/2021 – THỨ BA TUẦN 22 TN

Lc 4,31-37

LỜI CHÚA ĐẦY UY QUYỀN

“Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.” (Lc…

30/08 Lời Chúa được ứng nghiệm

30/08/2021 – THỨ HAI TUẦN 22 TN

Lc 4,16-30

LỜI CHÚA ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)

Suy niệm: “Các lời tiên báo…

Khách truy cập

Hôm nay:6650
Hôm qua:17992
Tuần này:24642
Tháng này406416
Số Lượt Truy Cập:31685839
Số khách đang Online 235