13/05 Vì thuộc về Thầy Giê-su

13/05/2023 – THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Đức Mẹ Fatima

Ga 15,18-21

VÌ THUỘC VỀ THẦY GIÊ-SU

“Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian,…

12/05 Bạn hữu của Chúa

12/05/2023 – THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo

Ga 15,12-17

BẠN HỮU CỦA CHÚA

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền…

11/05 Nhựa sống yêu thương

11/05/2023 – THỨ NĂM TUẦN 5 PS

Ga 15,9-11

NHỰA SỐNG YÊU THƯƠNG

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã…

10/05 Như cành liền cây

10/05/2023 – THỨ TƯ TUẦN 5 PS

Th. Gio-an A-vi-la, linh mục, tiến sĩ HT

Ga 15,1-8

NHƯ CÀNH LIỀN CÂY

“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như…

09/05 Bình an của Chúa

09/05/2023 – THỨ BA TUẦN 5 PS

Ga 14,27-31a

BÌNH AN CỦA CHÚA

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em…

08/05 Vâng lời vì yêu mến

08/05/23 THỨ HAI TUẦN 5 PS
Ga 14,21-26

 

VÂNG LỜI VÌ YÊU MẾN

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy…

07/05 Đừng xao xuyến

07/05/23 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A
Ga 14,1-12

 

ĐỪNG XAO XUYẾN

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

 

Suy niệm: Biến cố…

06/05 Thế nào là biết Chúa Cha

06/05/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS

Ga 14,7-14

THẾ NÀO LÀ BIẾT CHÚA CHA?

“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.” (Ga 14,7a)

Suy niệm: Chúa Giê-su…

05/05 Niềm tin đặt nơi Chúa

05/05/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS

Ga 14,1-6

NIỀM TIN ĐẶT NƠI CHÚA

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

Suy niệm:…

04/05 Đón tiếp Người: Đón tiếp Chúa

04/05/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS

Ga 13,16-20

ĐÓN TIẾP NGƯỜI: ĐÓN TIẾP CHÚA

“Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và…

Khách truy cập

Hôm nay:7592
Hôm qua:13792
Tuần này:64753
Tháng này32316
Số Lượt Truy Cập:42803628
Số khách đang Online 382